ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ НА ПУБЛИЧНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Новини и публикации

27.09.2023 г.

Дискусионен форум, посветен на публичните назначения

19.09.2022 г.

Дискусионен форум „Висшите публични назначения в изпълнителната власт“

28.03.2022 г.

Отворено писмо до Комисията по бюджет и финанси

23.03.2022 г.

Ще обърнат ли назначенията каруцата на коалицията

15.03.2022 г.

Войната в Украйна попречила да се избере гуверньор на БНБ

16.12.2021 г.

Позиция на БИПИ във връзка с решения на временната парламентарна комисия за правилника на НС или Продължаваме промяната по стария начин

10.12.2021 г.

Предложения на БИПИ за промяна в ПОДНС

08.12.2021 г.

Председателят на НС представи справка за органите с изтекли или изтичащи мандати, за които парламентът трябва да проведе избори

25.11.2021 г.

Теодор Славев: Едно от нещата, които трябва да предприеме бързо този парламент е първо да попълни квотите си

06.10.2021 г.

Странните опити за кадруване в последния парламент

I. Описание

Продължителност: септември 2021 г. – август 2023 г.

Проектът предлага широка концептуална и методологическа рамка за систематизирано наблюдение и анализ на назначенията на висши държавни служители. Основната цел е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани от парламента или правителството. За постигането на тази цел ще бъде надграден опитът на БИПИ за наблюдение на парламентарните назначения и ще бъде разширена платформата за мониторинг (www.appointmentsboard.bg). В рамките на проекта ще се анализира нормативната уредба, практиките и международния опит при осъществяването на публични назначения, като ще се фокусираме върху назначенията на ръководствата на държавните комисии и агенции и на изпълнителните агенции и техните териториални подразделения.

II. Основни дейности

Проектът ще се реализира чрез следните основни дейности:

Осъществяване на стажантско-менторска програма за продължаващ мониторинг на парламентарните назначения, с което да се включат млади хора в процеса на наблюдение, оценка и анализ на назначенията от НС.

Прилагане на аналитичен подход при изграждане на модел за систематизиран мониторинг на назначенията в изпълнителната власт и оценка на процедурите и правилата, по които се извършват те. Изработване и предлагане на механизми за осигуряване на прозрачност, почтеност и отговорност с цел подобряване на средата при назначенията на висшите публични /ръководни/ позиции в органите на изпълнителната власт;

Изследване на публичните назначения през погледа на местните общности. Създаване на дизайн и методология за емпирично социологическо изследване и за мрежови анализ и просопографско изследване, както и теренното им провеждане.

Включване на обществеността в мониторинга на публичните назначения. Провеждане на онлайн кампания с акцент върху важността на гражданския контрол върху институциите. Осъществяване на информационни и комуникационни дейности за повишаване на гражданската активност и ефективното участие във формирането и провеждането на публични политики.

Реализирането на проекта ще допринесе за подобряване процеса на вземане на решения по обществени политики и включване на гражданите в него, създаване на стандарти при назначенията, насърчаване на гражданското образование, повишаване прозрачността и отчетността на публичните институции и пр.

*******

Проектът „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 145 466 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Граждански мониторинг на публичните назначения – стратегически инструмент за добро управление“ е да се очертаят възможности за противодействие на продължаващото овладяване на държавните институции чрез структурирането на механизми за осветляване на назначенията на ръководителите на еднолични или колективни органи, избирани парламента или правителството, базирани на методи за наблюдение на процедури по публични назначения.

www.activecitizensfund.bg

Следвайте ни