2018 г.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ

Фондация Български институт за правни инициативи съвместно с посолството на Кралство Нидерландия в България организират конкурс за студентски есета на тема:

„КОГА ИЗЧЕЗНА ЕТИКАТА В ПРАВОТО?“

ПОБЕДИТЕЛИ:

Хасан Хасан, III курс, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Людмила Костова, III курс,  СУ "Св. Климент Охридски"

Мария Цокева, III курс, Нов български университет

Георги Янев, II курс,  СУ "Св. Климент Охридски"

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Изисквания към кандидатите:

ü  В конкурса могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища, без значение на формата на обучение;

ü  Есетата трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание;

ü  Кандидатите трябва да представят и удостоверение /или друг официален документ/ от обучаващата институция, съдържаща информация за специалността, формата и курса на обучение.  

Изисквания към есето:

ü  Есетата трябва да са написани на български език, обем от 3 до 5 страници във формат Microsoft Word, Times New Roman 12, разредка 1.5;

ü  На заглавната страница на всяко есе трябва да бъде посочена следната информация: трите имена на автора, адрес, имейл адрес и телефон за връзка;

ü  Есето трябва да отговаря на академичните стандарти за писане на подобен вид, да има ясна структура, теза и аргументи;

ü  Есетата трябва да проблематизират аспекти на правната етика и да се стремят към представяне на иновативни решения за преодоляване на системни дефицити в посочената тематика;

ü  Демонстрирането на познания в други хуманитарни области (като например, но не само: философия, социология, политология и др.) ще бъде оценено високо;

Следвайте ни