Предстои избор на административни ръководители на Районен съд Сандански и Окръжен съд Пловдив

Висшият съдебен съвет обяви на сайта си следните свободни бройки за административни ръководители. Съобщението е обнародвано в бр. 21/01.03.2013 г. на Държавен вестник:

 

1. Административен ръководител-председател на Окръжен съд Пловдив – вакантна.
2. Административен ръководител-председател на Районен съд Сандански – вакантна.
3. Административен ръководител-апелативен прокурор на Апелативна специализирана прокуратура – вакантна.
4. Административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Благоевград – вакантна.
5. Административен ръководител-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура Шумен – вакантна.
6. Административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура  София – вакантна.
7. Административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура  Тополовград – вакантна.

В 14-дневен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник, кандидатите следва да подадат в администрацията на ВСС заявление (по образец – чл. 36, ал. 1 от Правилата относно реда за провеждане на конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт), че желаят да участват в избора за административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към заявлението се прилагат и документите по чл. 181, ал. 3 от Закона за съдебната власт, заедно с концепция за работата на кандидата като административен ръководител.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Предстои избор на административни ръководители на Районен съд Сандански и Окръжен съд Пловдив