Новини

Днес бяха представени резултатите от социологическото изследване „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България”. Проучването обхваща магистрати от цялата страна и е проведено в периода май - юни 2016 г. по поръчка на Български институт за правни инициативи.

Bulgarian Institute for Legal Initiatives would like to invite you to apply for a joint bench-bar Bulgarian-Romanian workshop under the project “Regulation 1215/2012: What it Offers and How it Works?”. The project is executed by BILI in partnership with the National Institute of Justice (BG) and the National Institute of Magistracy (RO). The project is realized with a grant from the European Union, Justice Programme 2014-2020.

"Съдийската служба е най-деликатната и отговорна юридическа професия, защото съдията разполага с честта, имота и живота на хората. Тази длъжност затова не трябва да се заема от хора, които нямат необходимите за правилното ѝ управление знания и способности.", каза за "Човекът под тогата" съдия Светла Станимирова, която правораздава в Окръжен съд Монтана от 1998 г. Съдия Станимирова е седемнадесетият събеседник в рубриката "Човекът под тогата", която даде своето начало през 2013 г. в Judicialprofiles.bg, платформата за прозрачни съдебни назначения.

  

Във връзка с провеждане на събитие на 17 март 2016 г. в гр. Кюстендил в изпълнение на проект „Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., фондация „Български институт за правни инициативи” (БИПИ) отправя покана за предлагане на оферти


Aнжела Каптейн е родена през 1956 г. в Арнем, Холандия. Понастоящем е апелативен съдия в Хага, преди това в продължение на 15 години работи като прокурор, постепенно издигайки се в йерархията. В периода 2008 – 2009 г. участва в Мисията на Европейския съюз в Косово (EULEX KOSOVO). Допринася за провеждането на множество обучителни инициативи и мероприятия. Анжела Каптейн е представител на Съюза на съдебната власт на Кралство Холандия и първи гост в рубриката "Човекът под тогата" за 2016 г. в Judicialprofiles.bg.

На 29 януари Програма Достъп до Информация организира конференция под надслов "Достъпът до информация - инструмент за постигане на нашите цели". На събитието бяха представени новоприетите промени в Закона за достъп до обществена информация, както и продукти и кампании на НПО, в резултат на неговото използване. Неда Грозева представи Judicialprofiles.bg - платформата на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, активна от 2011 г. и разказа за развитието на проекта във времето. Припомни още обществените нагласи тогава и яркото позициониране на темата  "съдебна реформа" сега. Дискутирани бяха и ключови казуси, по които БИПИ е ползвал  Закона за достъп до обществена информация.  Програма Достъп до Информация представи и своя нов обучителен филм "Имам правото да знам"

Фондация "Америка за България" предоставя възможност за краткосрочно професионално обучение в САЩ на млади български юристи и през 2016 година. Програма "Обучение за професионалисти в сферата на правосъдието" среща 7 български съдии, 7 прокурори и 7 адвокати с най-добрите практики в сферата на върховенството на закона.

На 13 и 14 януари 2016 г. в Националния институт на правосъдието (НИП) в София се проведе работна среща на тема "Проблеми в организацията и дейността на съдебните заседатели и тяхното решение в българските съдилища – споделяне на добри практики в търсене на модел за качествено обучение". Съдии, съдебни служители и съдебни заседали споделиха личен опит в провеждането на обучения и вижданията си върху това какво следва да знаят заседателите.

На 21 януари ВСС избира нов ръководител на Районен съд Благоевград измежду 3-ма кандидати. Това са Владимир Пензов, досегашен зам. председател на съда и съдиите Вера Коева и д-р Атанас Иванов. Техни публични представяния са достъпни за преглед в Judicialprofiles.bg. В сайта има публикувани над 260 профили на кандидати за лидерски позиции в съдебната система от 2011 г. досега. 

 

Несъмнено изборът на инспектори в ИВСС е сред процедурите, които имат фундаментално отношение за специфичната настройка за функциониране на демократичния принцип за разделение и баланс на властите. Самият регламент на избор, изискващ квалифициран парламентарен консенсус около кандидатите, също свидетелства за значимостта на процедурата.
БИПИ изпрати искане по Закона за достъп до обществена информация към ВСС и ИВСС относно наличие на данни за постъпили сигнали и извършени проверки на кандидатите за инспектори. В обобщен вид, информацията може да се представи по следния начин...

На 9-ти октомври в зала Изток на Народното събрание се проведе среща-дебат на тема: "Структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения".

Дискусията бе организирана съвместно от парламентарната Комисия по правни въпроси и Българския институт за правни инициативи. Участие взеха председателят на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, депутати, представители на неправителствени организации, общественици и медии.

Отново на тъмно и без никакъв предварителен дебат за критерии и качества на кандидатите ще бъдат запълнени 10-те освобождаващи се места в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Пет дни преди изтичането на крайния срок за номинациите, парламентарните партии, които трябва да ги излъчат и изберат, отговарят на въпроси по темата само със свиване на рамене.

Депутатите приеха процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, предаде репортер на Агенция "Фокус". Решението бе прието единодушно с 99 гласа "за".

Представители на Венецианската комисия, които в последните два дни провеждат серия от срещи в София, приветстваха предложението за разделяне на Висшия съдебен съвет (ВСС) на две колегии, което залегна в проекта за конституционни промени. Това съобщи в сряда пресцентърът на Народното събрание, след като неговият председател Цецка Цачева проведе среща с делегация на Венецианската комисия към Съвета на Европа.

Съгласно установените процедури и практики в Президентската администрация, които гарантират прозрачност при назначенията на висши държавни длъжности, президентът Росен Плевнелиев обявява номинациите на Мариана Карагьозова-Финкова и на Филип Димитров за съдии в Конституционния съд на Република България от квотата на държавния глава. Номинираните за представители на президента в Конституционния съд притежават дългогодишен юридически опит, доказани експерти в областта си, с признат авторитет в България и в чужбина, обявяват от президентството.

Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от парламентарната квота на основание на чл. 89 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.  Единственият народен представител, направил предложения по процедурните правила бе Петър Славов.  Той предложи удължаване на срока за номинации от 5 на 7-дневен.

Български институт за правни инициативи отправя покана към неправителствени организации за среща-дискусия, на която да се обсъдят съвместни действия за повишаване качеството на парламентарните процедури по назначения на висши държавни служители.

В дневния ред за заседанието на Комисията по правни въпроси към НС за 4 септември 2015 г. под т. 1 е включено обсъждане и приемане на процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Дипломати окуражават всички депутати да използват тази възможност да се обединят около значими реформи. "Необходимостта от реформа е ясна. Това се видя от докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка, заключенията на Венецианската комисия, съгласието при гласуването на стратегията за съдебната реформа и разговорите ни с практикуващи юристи и с обществеността.  Силно се надяваме,  че в този изключително важен момент, България ще подкрепи значими реформи." Виж пълния текст на позицията.

На 9 юли ВСС избира председател на Районен съд Левски. Кандидат е досегашната ръководителка на съда - Палмира Атанасова. Тя правораздава в Районен съд Левски от 2001 г. и го председателства от 2010 г. На съдия Атанасова бе съставено публично представяне (профил) по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, достъпно за преглед в Judicialprofiles.bg.

Адвокат Даниела Доковска пред Медиапул: "Във всички случаи парламентарно представените партии ще платят висока цена, ако осуетят съдебната реформа. Хората искат същностна промяна, те се нуждаят от нея. Състоянието на съдебната власт е обществено неприемливо. Провалът на реформата ще бъде провал на държавността. Партиите, които се противопоставят на промените, ще трябва да обяснят на обществото защо избират статуквото.

Промените в Конституцията и в ЗСВ за съжаление са твърде закъснели. Действащата уредба на съдебната власт от години ерозира системата, деморализира голяма част от хората. Почтените професионалисти са оставени на самооцеляване. Ако реформата не се проведе сега, съдебната система ще рухне, а заедно с нея – и държавата. Управляващите са временни, но нали искаме държавата да остане?"

В Judicialprofiles.bg, официалният портал на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, е публикуван профилът на съдия Калоян Топалов, който е единствен кандидат за председател на Софийски градски съд. Изборът е насрочен от ВСС за 24 юни. 


Публикуваме пълната стенограма от откриващата среща - дискусия по проект "Съдебните заседатели - активни граждани за реално участие в правосъдието". Можете да прегледате стенограмата в подстраницата на проекта от меню ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ, проект СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ - АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА РЕАЛНО УЧАСТИЕ В ПРАВОСЪДИЕТО, раздел НОВИНИ И ПУБЛИКАЦИИ. Съкратената стенограма е публикувана в сп. Адвокатски преглед бр. 3/2015 г.

Процедурните правила за избор на управител на Българската народна банка бяха приети на 4 юни от Комисията по бюджет и финанси. За съжаление, въпреки призивите на Българския институт за правни инициативи за прозрачност, те не са качени на интернет страницата на Народното събрание. Можете да се запознаете с текста на правилата тук.

БИПИ изготви публично представяне на съдия Вълкова-Петкова по методологията на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения". Г-жа Вълкова се отзова на поканата и активно комуникира с екипа на БИПИ по уточняване на съдържанието на представянето й.

 
ВСС В ДЕЙСТВИЕ или опит за преглед на активността на членовете на съвета при изборите на административни ръководители.

От 19 май в уебсайта на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" judicialprofiles.bg е активен нов модул - ВСС в действие.

 

 

 


 

На 14 май 2015 г. Теодор Славев, изследовател в БИПИ и координатор на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения" взе участие в организираната от Институт "Отворено общество - София" и Фондация "Работилница за граждански инициативи"  конференция "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации" в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП. Интересът на лекторите в панел "Граждански мониторинг на публични политики" и участниците бе привлечен от отправената покана за присъединяване към гражданска коалиция, която да настоява за високи стандарти за публичност, прозрачност и отчетност при назначенията на висши държавни служители, извършвани от парламента.

Единственият кандидат за председател на Софийския апелативен съд (САС) Нели Куцкова атакува отказа на Висшия съдебен съвет (ВСС) да я назначи за поста. В жалбата си до Върховния административен съд (ВАС) съдийката сочи, че решението на ВСС противоречи на материалноправните разпоредби, взето е в нарушение на административнопроизводствените правила и при превратно упражняване на власт. 

Не знам защо винаги се пропуска едно друго решение на Конституционния съд - № 8 от 2005 г. (със съдия-докладчик проф. Лазар Груев), което много добре дефинира условията, при които може да се извършват промени в сферата на съдебната власт. В това решение бе казано, че промени в конституцията в рамките на съдебната власт, които са насочени към преструктуриране и оптимизиране на нейните органи, не представляват промени в държавното управление и могат да бъдат извършени от Обикновено народно събрание, ако с тях не се нарушават балансът на властите, правовата държава и независимостта на съдебната власт.

Публикуван е профилът (публично представяне) на съдия Нели Куцкова, която е кандидат за административен ръководител на Софийски апелативен съд. Изборът е насрочен за 30 март от ВСС. Профилът може да бъде видян на този линк  в Judicialprofiles.bg.

Основният проблем в управлението не само на Административен съд-Варна, но вероятно и на други съдилища в България, е отсъствието на доверие и уважение между ръководството на съда и съдийския състав. Със сигурност това се корени в непрозрачно организиране и субективно провеждане на конкурси за административни и заместник-административни ръководители, завършващи с немотивирани решения за назначаване, в които не се цели доказване на високи професионални и нравствени качества.

Вече стана обичайно да се пренебрегва принципът, че председателят е пръв сред равни. Неговото отношение на превъзходство и недосегаемост спрямо съдиите става все по-осезаемо и се поощрява от Висшия съдебен съвет и органите му.

Народното събрание избра съдия Теодора Точкова за главен инспектор към Инспектората на ВСС. Съдия Точкова получи 195 гласа "ЗА", 1 "против" и 1 "въздържал се". Съдия Вера Чочкова събра само 35 гласа "ЗА", двама бяха против и 124 се въздържаха.

 

В края на тази или началото на идната седмица парламентът вероятно най-после ще избере нов главен съдебен инспектор, след като двата предишни състава на Народното събрание не успяха да направят това. Двете кандидатури на съдийките Теодора Точкова и Вера Чочкова бяха издигнати в Съюза на съдиите и депутатите от правната комисия ги определиха като подходящи за ключовия пост.

В момента вървят окончателните договаряния между парламентарните групи и според източници на Mediapool подкрепата се консолидира около председателката на Административния съд в Хасково Теодора Точкова. Големите партии вече са се споразумели, а някои от по-малките вече са убедени да гласуват именно тази кандидатура, разказаха депутати.

"Публичното назоваване на даден проблем е положително, но продължителното публично говорене за него без действия, не само че не води до решаването му, но и има негативен ефект, тъй като води до внушения, до изкривявания, които рушат авторитета на съдебната власт. А това, в крайна сметка, е изключително опасно за обществото.",    каза Методи Лалов в интервю за рубриката Човекът под тогата в Judicialprofiles.bg. 

 
 

"Истинският съдия не е митична фигура, за да е необходимо да си го представяме. Образът на истинския съдия, този, който носи това призвание в себе си, е ясно разпознаваем в голяма част от колегите. Това са умни, честни и упорити хора, които обичат професията си, упражняват я с удоволствие и отговорност, и знаят, че обучението на съдията продължава през целия му живот."

Посланиците на Франция, Нидерландия, Белгия, Австрия, Дания, Финландия и Великобритания излязоха с общ призив към властите в София да ускорят работата по приемане на предложенията в стратегията за съдебна реформа.
 

Ивета Парпулова правораздава в Окръжен съд Пазарджик, като в периода 2008 г. - 2012 г. е негов председател. От 1980 г. досега целият й трудов стаж преминава в съдебната система. Ивета Парпулова е завършила юридическото си образование в СУ "Св. Климент Охридски" през 1978 г. Съдия Парпулова е гост в първото за 2015 г. издание на Човекът под тогата    в Judicialprofiles.bg.

Български институт за правни инициативи официално стартира своята уеб платформа за граждански мониторинг на парламентарните назначения.

Сайтът е насочен към повишаване на информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при назначенията на ръководителите на независимите контролни и регулаторни органи от Народното събрание.

На 3-ти февруари от 14:00 часа в сградата на Съюза на юристите в България БИПИ организира откриваща среща - дискусия по проект "Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието". В дискусията ще вземат участие адвокат Даниела Доковска, Методи Лалов, председател на Софийски районен съд, съдебни заседатели, магистрати, експерти.

Във връзка с отправено към президента предложение от неправителствени организации и журналисти да присъства на заседанието на Висшия съдебен съвет на 29 януари 2014 г., на което ще се проведе изслушване на двамата кандидати за председател на ВКС, Прессекретариатът на държавния глава е упълномощен да направи следното изявление:

Президентът Росен Плевнелиев следи процедурата за избор на председател на ВКС от нейното начало и е запознат с концепциите на кандидатите, както и с всички публични становища и документи. Държавният глава няма да присъства на публичното изслушване на двамата претенденти за поста. Присъствието на който и да е политик при провеждането на този избор, би компрометирало принципа за разделение на властите.

"Състезателността е в това двамата кандидати да бъдат изправени на равна основа и да изразят своята позиция по всички въпроси, които интересуват или обществото, или органа, който ще избира председателя, и най-вече съдиите, които този кандидат желае да ръководи."

Изготвените профили на номинираните за председател на Върховния касационен съд (ВКС) по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения се придружават от анкети, които кандидатите могат да попълнят по свое желание. В рамките на предходната процедура, съдиите Таня Райковска и Павлина Панова отговориха на анкетата на БИПИ (изложенията им са достъпни за преглед като част от техните профили).  Представяме отговорите на съдия Лозан Панов, номиниран за председател на ВКС от Галя Георгиева, Георги Колев, Димитър Узунов, Светла Петкова и Милка Итова. Публичното му представяне, предстои да бъде качено в judicialprofiles.bg.

На заседанието си, насрочено за 15 януари, ВСС предстои да избере председатели на три ключови съдилища - Окръжен съд Разград, Окръжен съд Монтана и Районен съд Ямбол. Изготвените публични представяния (профили) на кандидатите могат да бъдат видяни в judicialprofiles.bg, официалния сайт на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

Съдебната система е в това състояние, тъй като всеки се опитва да я реформира без цялостна визия, на парче и, ако може, "с нашите момчета и момичета". За тази 22 години  като съдия виждам, че се постигна  това -  честните съдии и прокурори да ги е срам да кажат какво работят.

Пак подчертавам - разумно е, че се заговори за проблемите.

И пак в тази насока ми се струва, че медиите са длъжници на усилията срещу негативите. Трябва да се говори, да се показват недостатъците, за да опознае обществото действителните проблеми на съдебната система и да се постигне обществена нетърпимост към тях. Ако само ние, работещите в съдебната система, си говорим за нейните проблеми, нищо не би могло да се постигне. Промяната не зависи само от нас.

БИПИ представя резултати от национално представително изследване сред прокурори от районни, окръжни и апелативни прокуратури. Изследването е проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс по поръчка на Фондация "Български институт за правни инициативи". В рамките на проекта са проведени 450 анкети с прокурори в цялата страна и дълбочинни интервюта със съдии, прокурори, следователи и разследващи полицаи. Целта на проекта беше да открои гледните точки на всички заинтересовани страни към работата на прокуратурата и да изследва нагласите за реформи най-вече сред редовите прокурори.

В рамките на две седмици в началото на м. декември 2014 г. двама експерти от "Националния център на щатските съдилища" (САЩ) посетиха България по покана на "Български институт за правни инициативи" и с подкрепата на Фондация "Америка за България". Целта на посещението на д-р Мат Клайман и д-р Браян Остром бе да се запознаят с текущото изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела, което се провежда по поръчка на Висшия съдебен съвет и се организира от Комисията по отчитане и анализ на натовареността на органите на съдебната власт към ВСС.

БИПИ Ви кани  на   пресконференция за представяне на резултатите от изследването "Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство".  Представянето ще се проведе на 15.12.2014 г. (понеделник) от 11:30 ч. в Американски център на площад „Славейков”. 

Съдията от Върховния административен съд Лозан Панов се оттегля от надпреварата за поста председател на Върховния касационен съд, съобщи "Правен свят". Молбата е внесена в сряда във Висшия съдебен съвет, след като ден по-рано Панов е бил блъснат от кола, докато пресичал на пешеходна пътека.

Общо 15 съдии от Софийския градски съд проявиха рядко срещана смелост и поискаха публично оставките на своите ръководители. Конкретен повод е мътният казус, огласен от френския посланик Ксавие Лапер дьо Кабан за фалита на две френски дъщерни компании и присвояването им от български фирми с помощта на СГС и по-конкретно на съдия-докладчика Румяна Ченалова. Този скандал допълнително задълбочи огромните съмнения, че разпределението на делата в СГС се манипулира. Малко по-късно ръководството на съда отказа да си подаде оставката с водещ аргумент, че винаги си е вършило работата "съвестно" и "стриктно е спазвало" закона.

Елизабет С. Стонг разглежда дела, свързани с търговската несъстоятелност в Съда по несъстоятелността към Източния окръг на Ню Йорк, САЩ от 2003 г. досега. Преди това работи над 20 години като корпоративен адвокат. Завършва последователно исторически науки и право в Харвард. През месец юли т.г. съдия Стонг беше в България и взе участие във форума "Върховенството на закона: Основен принцип за устойчива бизнес среда", организирана от Американската търговска камара в България, Германо-Българската индустриално-търговска камара и Австрийския бизнес съвет. Съдия Стонг е гост в ноемврийското издание на рубриката "Човекът под тогата".

 

В правовите  цивилизовани държави, когато заговори председателят на Върховния съд, замълчават и притаяват дъх всички - от най-високия политически водач до носача на гарата, каза на един международен семинар преди години представител на френското Министерство на правосъдието...

Днес говори председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, чийто мандат приключва. Разговаряме  за  нерешените проблеми, за многократно прокламираните, започвани и променяни с всяка смяна на политическата власт реформи в съдебната власт.

И на г-н Борисов не му е било приятно да прави такава широка четворна коалиция, но в името на дължавността я направи. ВСС досега е пазил добрия тон и избира подходящи административни ръководители. Това че революционното малцинство във ВСС не е било за определен избор, не означа, че този избор е лош. Вижте колко часът е. Утре започваме от рано, имаме изслушване и избор на кандидатите си. Целият този труд трябва да бъде уважаван.

Общинският съвет в Добрич се кани да излъчи кандидати за съдебни заседатели на партиен принцип, съобщи сайтът belejnik.bg. Той оповести писмо, изпратено от секретариата на съвета до всички 41 съветници. Според него, тъй като в съда ще се проведе избор на заседатели, всеки съветник може да прави номинации, но разпределението накрая ще стане по формулата: ГЕРБ - 32, БСП - 10, "Атака" - 4, ДПС - 3, "Граждани в повече" - 3, ВМРО - 1. Квотите са формирани според резултатите от местните избори през 2011 г.

Още преди да му е бил даден ход, делото за несъстоятелността на КТБ започна да създава напрежение. След като в понеделник ръководството на решаващия съд - Софийският градски съд (СГС), бламира искането на група съдебни репортери, които поискаха разпределението на внесената в петък молба от БНБ за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ да стане в присъствието на медиите, и разпределиха делото "на тъмно" на командированата съдия Калинка Илиева, във вторник станаха ясни още съмнителни обстоятелства около администрирането на казуса в съда.

Посланикът на Франция у нас Ксавие Лапер дьо Кабан определи като много лош знак това, че Висшият съдебен съвет (ВСС) не успя да избере нов председател на Върховния касационен съд (ВКС). Дипломатът даде пример с неуспешния избор измежду кандидатите Павлина Панова и Таня Райковска, за да аргументира позицията си, че само привидно съдебната система в България е независима.

Съдия Костова е първият председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България веднага след създаването му през 1997 г. до 2003 г. От  25.11.2009 г. до 09.06.2011 г. е член на Висшия съдебен съвет. Подава оставка като член на ВСС заради несъгласие с кадровата политика на органа. Номинирана е за „Човек на годината” за 2011 г. Носител на наградата „Юрист на годината” за 2011 г. Понастоящем е съдия във Върховния касационен съд, Наказателна колегия.

Капка Костова е гост на октомврийското издание на рубриката "Човекът под тогата" на Инициативата за прозрачни съдебни назначения.

Успешното реформиране на коя да е система не е възможно, ако предварително не е заявено какви функции се очаква да осъществява тази система и съответно - по какъв начин предлаганите мерки биха допринесли за подобряването на тяхната ефективност. Досега в преговорите по предприсъединителния процес, както и в предприетите мерки при осъществяването на препоръките по Механизма за сътрудничество и проверка в областта на правосъдието и вътрешния ред не бяха формулирани преследваната от реформата цел и съответно - критериите, по които ще се оценява напредъкът. Това понякога оставяше впечатление за необоснованост и непоследователност на предприетите мерки, а и не позволяваше тяхната адекватна оценка от европейските ни партньори и от обществото като цяло.

Стратегията, предложена сега от Министерството на правосъдието, за първи път заявява правото на гражданите на справедлив процес като ясна цел на реформата и това логично ще доведе до предлагане и провеждане на по-конкретно насочени мерки, а, да се надяваме - и на по-ясни критерии за напредъка при постигането на конкретната цел.

Да се анализират причините за политическо, йерархично и друго неправомерно влияние в прокуратурата и формите на злоупотреба с прокурорски правомощия, като анализът да се направи от независима международна експертиза.

Намираме се в дълбока криза на институционалността и държавността. Много хора от съдебната система не разбират това, че България се превръща в новия "болен човек" на Европа. Това коментира в сутрешния блок на държавното радио служебният министър на правосъдието Христо Иванов.

Двете кандидатки за поста председател на Върховния касационен съд – съдиите Таня Райковска и Павлина Панова очакват изборът да бъде честен и нямат основания да се съмняват в системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно на пресконференция, която двете дадоха пред медиите преди изслушването им от колегите им от ВКС.

Български институт за правни инициативи (БИПИ) в рамките на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения" изготви публични представяния на кандидатите за председател на Върховния касационен съд – съдия Павлина Панова и съдия Таня Райковска.

Само за 20 минути приключи първото публично изслушване на двете кандидатки за председател на Върховния касационен съд – съдийките Таня Райковска и Павлина Панова. Те бяха поканени днес на заседание на Комисията по предложения и атестиране за преценка на професионалните им качества. Да го наблюдават бяха поканени и медиите.
Целта на това публично изслушване на кандидатките така и не стана ясна. Нямаше въпроси, нямаше и коментари за професионалните качества на кандидатките, а самото заседание протече вяло.

На 11 септември (четвъртък) от 11:00 часа в Конферентната зала в Съдебната палата ще бъде проведена пресконференция, на която представители на НПО ще представят  своите предложения за актуализиране на  Стратегията за продължаване на реформата в съдебната система.

Фондация "Български институт за правни инициативи" отправя публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител за създаване на интерактивна интернет платформа, осигуряваща възможност за публичност на процедурите за избор на висши държавни служители и доближаването им до обществеността във връзка с изпълнение на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения", безвъзмездно финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Българският съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург  Здравка Калайджиева е уведомила председателя на Съда и Съвета на Европа, че желае да прекрати мандата си в ЕСПЧ на 1 март 2015 г. Българското правителство е поканено да представи до 15 декември листа от трима равностойни кандидати за съдии, които съответстват на изискванията на Конвенцията и ПАСЕ. 

Липсата на средства заплашва функционирането на правораздаването, казва председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. Проф. Лазар Груев е роден през 1956 г. Завършил е право в СУ "Св. Климент Охридски", където преподава от 1983 г. От 1986 г. до 1990 г. е прокурор в Софийската районна прокуратура. Бил е член на Консултативния съвет по законодателство към 39-ото Народно събрание и на Правния съвет на президента. Преди да оглави ВКС, беше конституционен съдия. 


В 11:00 ч. на 5 август президентът Росен Плевнелиев обяви официалния състав на служебния кабинет, след като нито една от парламентарно представените политически партии не излъчи правителство. Христо Иванов бе назначен в служебното правителство на България като министър на правосъдието и  вицепремиер, отговарящ за ресорите правосъдие, вътрешен ред и сигурност.  
Президентът заяви още: "В структурата на това служебно правителство министърът на правосъдието ще бъде вицепремиер. С това искам да дам ясен знак, че върховенството на закона е в основата на демократичната и правова държава, включително и над нейните силови структури."

Шефката на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) Таня Райковска ще е втори кандидат за негов председател, съобщава в. "Преса". Изданието се позовава на членове на Висшия съдебен съвет, които се канели да я издигнат, а съдия Райковска вече дала съгласие да бъде номинирана.

На заседанията на ВСС, насрочени за 23 и 24 юли, предстоят събеседвания и избор на административни ръководители на Районен съд Петрич и Административен съд Пазарджик. Изготвени са представяния на кандидатите и по двете процедури и публикувани в judicialprofiles.bg: Ирина Владимирова Арменова-Янчева,  Мая Христова Банчева-Кобурова  и съответно  Десислава Димитрова Кривиралчева  и Мариана Димитрова Шотева.

Заместник-председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Павлина Панова със сигурност ще бъде издигната за негов председател, научи Mediapool. Информацията официално бе потвърдена от председателя на ВКС Лазар Груев.

Остри критики за липсата на напредък в борбата с корупцията и организираната престъпност и съдебната реформа са били отправени към българската държава в края на миналата седмица по време на заседанието на работната група по Механизма за сътрудничество и оценка в Брюксел. Това става ясно от доклад, с който "Капитал" се запозна. На срещата, която се е провела на 17 юли в Брюксел, ЕК докладва устно за оценката за направеното от България и Румъния по изпълнението на показателите на мониторинга от началото на годината.

В сайта judicialprofiles.bg може да бъде видяно изготвеното представяне на съдия Любен Хаджииванов  съгл. методологията на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения", досегашен председател и единствен кандидат за поста административен ръководител на Окръжен съд Смолян. Процедурата бе обнародвана в Държавен вестник, бр. 39 от 9 май 2014 г., а изборът е насрочен за 17 юли. 

Втори провален избор на административен ръководител беляза днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС). Кадровиците на Темида не успяха да изберат председател на Окръжен съд-Монтана. Малко преди това се провали и изборът за окръжен прокурор на Габрово.

Предстоящите избори за ключови позиции в съдебната система ще са показателни за вътрешните й нагласи да се реформира. Това обяви американският посланик в България Марси Рийс по време на конференцията "Върховенството на закона - основен принцип за устойчива бизнес среда". 

Това е Димитър Тончев (60 г.), който иначе има над 30 години юридически стаж и серозен административен опит. Бил е председател на Окръжен съд – Търговище, член на ВСС от 16 декември 1998 г.- 16 март 1999 г., зам.-министър на правосъдието в периода 1999 - 2001 г. в правителството на СДС. 

Съдия Курт Д. Енгелхардт в интервю за рубриката "Човекът под тогата" любезно прие да отговори на няколко въпроса за правото пред БИПИ. Курт Д. Енгелхард става федерален съдия през 2001 г. във Федералния окръжен съд на Източен окръг Луизиана, номиниран от президента Джорд Буш. За четвърта поредна година съдия Енгелхард приема български стажанти в своя офис в съда, намиращ се в Ню Орлиънс, Луизиана. Стажантите се подбират след участие в стажантската програма на Софийски районен съд.

Както се очакваше, Висшият съдебен съвет (ВСС) отказа втори мандат на разследвания досегашен шеф на Софийския апелативен съд (САС) Веселин Пенгезов, който отново се изкара жертва на лидера на ДПС Ахмед Доган, на депутата Делян Пеевски и главния прокурор Сотир Цацаров. За пореден път той обясни случващото се около него с отмъстителността на върхушката в ДПС, която не могла да приеме решението на Апелативния съд да освободи нападателя на Доган Октай Енимехмедов под домашен арест.

Публикувани са представянията на кандидатите, участващи в предстоящите тази седмица избори на административни ръководители в някои съдилища в страната - Районен съд Тервел, Окръжен съд Кюстендил, Окръжен съд Кърджали, Окръжен съд Силистра, Апелативен съд София.

Председателите на окръжните съдилища в цялата страна трябва да изготвят специални правила, с които да се предотвратят опитите на някои страни в гражданския процес да си избират съдии. Тази препоръка отправи Висшият съдебен съвет след анализ на случаите на подаване на множество еднотипни искови молби с цел да се заобиколи законовото изискване за случайно разпределение на делата.

 

 

Предсрочните парламентарни избори ще са между 28 септември и 12 октомври. Около тези дати са се обединили парламентарните партии на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента във вторник. Окончателната дата ще бъде договорена след консултации между партиите, съобщи държавният глава Росен Плевнелиев.

 

 

Председателят на правната комисия Четин Казак си пожела най-накрая да приключи сагата с избора.
При изключително слаб интерес – едва половината членове на правната комисия, без нито един представител на Висшия съдебен съвет (ВСС) или Инспектората към него (ИВСС), бяха изслушани двамата кандидати за главен съдебен инспектор.

Съдия Красимира Иванова и съдия Таня Димитрова от Административен съд Добрич споделят своите мисли и впечатления от съдийската работа и ежедневните предизвикателства в интервю за майското издание на "Човекът под тогата" за сайта на Инициатива за прозрачни съдебни назначения.

Какво се случва, когато българската правосъдна система се изправи пред избора дали да обяви за престъпници и по този начин да предопредели съдбата на две непълнолетни български момчета, пребили по расистки подбуди български гражданин от ромски произход, или да остави престъплението им без последици? Съществуват ли други ефективни методи за възмездие, освен наказателното производство?
Статия от Цветомир Тодоров, изследовател в Български институт за правни инициативи

 

Висшият съдебен съвет (ВСС) прие в четвъртък "процедура за публична реакция в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт". Магистратите обаче са скептични, че т.нар. процедура ще има реален ефект, тъй като не се предвижда нищо повече от гласуване на декларации, съобщи в. "Сега".

Публикувани са и двете представяния на участниците в процедурата за избор на административен ръководител-председател на Апелативен съд Пловдив - Георги Чамбов, ръководител на съда понастоящем и Магдалина Иванова, заместник-председател на Окръжен съд Пловдив. БИПИ получи съдействие от страна и на двамата кандидати при изготвяне на техните представяния по методологията на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения". Събеседването с тях ще се състои на 29 май.

Висшият съдебен съвет проведе поредния протоколен избор за магистратски шеф, след като излъчи прокурор Петър Белчев за ръководител на Софийската районна прокуратура (СРП). В подкрепа на неговата кандидатура гласуваха 17 членове на съвета, а неговият конкурент Асен Христов получи само един глас.

Веселин Пенгезов се кандидатира за втори мандат като председател на Софийския апелативен съд. Днес той внесе документи във Висшия съдебен съвет за участие в конкурса. По информация на "Правен свят" той все още не е получил препис от решението на съвета от 15 май, с което бе отстранен от длъжност заради привличането му в качеството на обвиняем.

Изслушването на двете кандидатки за главен съдебен инспектор – съдийките Вера Чочкова и Теодора Точкова ще се проведе на 4 юни. Това реши на днешното си заседание парламентарната правна комисия.
До 27 май е срокът, в който неправителствени организации, висши учебни заведения и други ще могат да задават въпроси на съдийките Чочкова и Точкова по реда, определен в процедурните правила, които прие правната комисия.

Повече от тридесет години Бенджамин Байсел e съдебен адвокат (в Калифорния "съдебен адвокат" или "trial attorney" e адвокат, който специализира във воденето на съдебни дела, докато други се занимават преимуществено с изследователска дейност – б.а.), oбучител и автор. Работил е и като държавен експерт по етичните въпроси. Той е консултант и вещо лице в казуси, свързани с  правната и политическа етика. Бен Байсел е наш гост в априлското издание на рубриката "Човекът под тогата" в Judicialprofiles.bg:

"Не съм очаквал, че ще ме изпердашат. Вдигнаха ме във въздуха и с карфичката – бум." Така описа на знаменателната си извънредна пресконференция вчера председателят на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов камшичния удар, който главният прокурор Сотир Цацаров му нанесе с привличането му като обвиняем точно когато той се кандидатира за втори председателски мандат. 

Нека не забравяме, че за да бъде одухотворено правото, най-напред трябва да го пуснем да живее в сърцата ни. Нека и в това настояще запазим чистия стремеж към правда, който е водил всеки от нас във времето на първите му юридически крачки. Честит празник, скъпи колеги!

Идеите и правилата на Конституцията са много важни, но не по-малко важни са хората, които осъществяват в живота тия  принципи. Що се отнася до органите на съдебната власт, основният проблем не са правилата, по-важното е какви хора се излъчват. Това послание направи председателят на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев в интервю за предаването "Неделя 150" на БНР по повод 135-годишнината от годишнината от първата българска конституция на 16 април т.г.  

В периода 31.03. - 03.04.2014 г. екипът на Български институт за правни инициативи (БИПИ) проведе изнесено обучение по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по ФМ на ЕИП. Основната цел на семинара бе повишаването капацитета за застъпничество и мониторинг на института.

Асоциацията на прокурорите издигна в петък свой кандидат за главен съдебен инспектор в лицето на Атанас Гебрев, прокурор от Върховната касационна прокуратура, назначен от Сотир Цацаров за ръководител на прокурорския инспекторат. Моментът за оповестяването на тази кандидатура бе подбран идеално, защото в същия момент Съюзът на съдиите в България провеждаше публично изслушване на своите претенденти за позицията.

Днес Съюзът на съдиите в България (ССБ) обяви постъпилите номинации за главен съдебен инспектор от професионалната общност. Това са съдия Теодора Точкова, председател на Административен съд Хасково и съдия Вера Чочкова от Софийски градски съд (СГС), наказателно отделение.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) обяви две кандидатури за позицията на главен инспектор – съдия Вера Чочкова от Софийския градски съд и съдия Теодора Точкова от Хасковския административен съд. На 21 март ССБ ще проведе публично обсъждане на двете кандидатури. След това ръководството на професионалната организация ще вземе решение кого да предложи на Народното събрание съдия Чочкова или съдия Точкова.

"Сега е моментът да започне осъзнаването на историята, която ясно показа, че стремежите за партийни конюнктурни влияния в съдебната власт в крайна сметка се оказват пирови победи, защото не носят никаква сигурност. Зависимите магистрати бързо променят зависимостта си, като се ориентират към новия силен. Осъзнаването на вредите от създаваните замисимости трябва да бъде честната отправна точка на политическия разговор."

В рамките на един ден – 17 март, депутатите ще трябва да изслушат всички кандидати за новата 19-членна Централна избирателна комисия (ЦИК), предложени от партиите. Парламентът прие днес процедурата за номиниране и изслушване на ЦИК, одобрена в четвъртък и от правната комисия.


Проектът бе представен от директора на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер, която акцентира не само върху значимостта на парламентарните назначения като фактор за правилното функциониране на демократичната система, но и върху възможностите на проекта за изграждане на капацитет както на БИПИ, така и на НПО сектора в България.

Предложения за кандидати за главен съдебен инспектор могат да се внасят до 2 април т.г. в парламентарната комисия по правни въпроси. Предложенията трябва да са в писмена форма, мотивирани и придружени от набор от документи.

Български институт за правни инициативи има удоволствието да Ви покани на откриваща среща по проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Събитието ще се проведе на 28.02.2014 г. (петък) от 14:00 ч., в зала Конферентна на хотел SENSE.

Ако процедурата по изора на председател на Върховния касационен съд се компрометира, така както се компрометира процедурата за избор на конституционен съдия или процедурата за главен съдебен инспектор, президентът Росен Плевнелиев няма да се поколебае да откаже да подпише указ и публично да заяви своите възражения.

На 20 февруари ВСС избира председател на Районен съд Видин. Публикувани са представяния на кандидатите за поста в Judicialprofiles.bg, официалният сайт на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Кандидатите са досегашният председател на съда   Даниел Димитров и редовия съдия Тодор Попиванов. С подробностите за кандидатите можете да се запознаете от приложените линкове.

На тази дата през 2012 г. официално представихме интернет портала Judicialprofiles.bg. За изминалите две години този уебсайт се развиваше не само заради вложените усилия от екипа на Български институт за правни инициативи, но и благодарение на всички магистрати, които прегърнаха идеята и не ни спестяваха както подкрепата и добрите думи, така и препоръките за подобряване на нашата работа. 

Български институт за правни инициативи (БИПИ), следвайки методологията на проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”, който изпълнява от 2011 г., изготви профил на кандидата за административен ръководител на РС Момчилград, който може да бъде прегледан на сайта на Инициативата (тук)

БИПИ публикува профилите на кандидатите за председател на Апелативен съд Варна Ванухи Аракелян и Вилиян Георгиев. Профилът на съдия Аракелян й бе изпратен за преглед и коментар на 31.01.2014 г., ведно с анкетен лист за самооценка. Още същия ден тя предостави попълнената анкета. До момента (05.02.2014 г.) не е правила коментари за съдържанието на изготвения й профил. Профилът на съдия Петров му бе изпратен за коментар и допълнения на 31.01.2014 г. Съдия Петров се свърза с екипа на БИПИ на 03.02.2014 г. и предостави своите коментари по профила. Същия ден съдията изпрати и попълнения анкетен лист за самооценка.

Въпреки че в доклада е оценена като задоволителна нормативната уредба срещу корупцията, посочено е, че практиката страда от недостатъчна междувемоствена координация, която е необходима, за да се "рационализира събирането на данни и да се насърчи ефективното прилагане на законодателството". Дейността на НПО посочена като добра практика. Инициативата на Български институт за правни инициативи (БИПИ) за прозрачни назначения в съдебната система улеснява обществения контрол върху назначенията и повишенията в съдебната система и насърчава възприемането на почтеността като ключов елементпри такива решения, се казва в доклада.

Христо Динев: Най-важно е прокурорите да имат възможност да работят спокойно – да разполагат с необходимите срокове да формират вътрешно убеждение и да знаят всички детайли по делата си, а не да им се налага в хода на работата да се захващат с други дела и да предават в спешен порядък познанията си по даден казус на друг прокурор. Очаквам също така администрацията да заработи по-усърдно в полза на прокурорите. След като вече има избран ръководител, искам колективът да е спокоен и да върши задълженията си, без да се притеснява от странични обстоятелства.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) ще участва в публичния дебат за нов главен съдебен инспектор, като сам проведе консултации за подходяща кандидатура, която според организацията трябва да е на съдия. Това стана ясно от думите на председателя на ССБ Таня Маринова пред БНР.

Отговорът на г-н Бойко Атанасов, изпълнителен директор на Националната агенция за приходите вижте тук.  Отвореното писмо на БХК и подкрепилите го организации до министъра на финансите г-н Петър Чобанов и изпълнителния директор на Национална агенция за приходите можете да прегледате тук

В първите години от кариерата си на магистрат, независимо дали си я започнал на 25 или на 45, почти всеки страда от илюзорни представи за собствената си значимост, което предимно пречи. После осъзнаваш, че професията ти, си е работа като всяка друга, че тя е най-вече отговорност и че трябва да я вършиш в услуга на хората, а не обратното, разказва съдия Красимира Костова за януарското издание на рубриката Човекът под тогата в judicialprofiles.bg.

Парламентът прекрати процедурата за избор на нов главен съдебен инспектор в Инспектората към ВСС, приета с решение на 19 декември м.г. Очаква се днес следобед правната комисия на Народното събрание да приеме нова процедура за издигане на кандидатури, публичен дебат и избор на нов главен инспектор. Заседанието на правната комисия е обявено с начален час 16,00.

Съдебната система е основният воденичен камък, който ни спъва тези 25 години. Ако няма работеща съдебна система, нищо друго не може да се случи, нито ще има така желаната от хората справедливост, яснота, равенство и върховенство пред закона, нито работеща икономика, така омбудсманът Константин Пенчев коментира по радио "Фокус" поредния евродоклад.

Повечето добри тенденции, очертани в доклада, се отнасят за последните месеци, а повечето негативни констатации се отнасят за целия период от 18 месеца. Така вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова коментира оценките на Европейската комисия за напредъкът на България в съдебната реформа, борбата с престъпност и корупцията.

Напредъкът в България не "е достатъчен и остава несигурен", има много слабости по отношение на правосъдната система, назначенията, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Това са част от заключенията в тринайсетия доклад на Европейската комисия за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка, който бе представен в сряда.

Общият напредък на България в съдебната реформа, борбата с организираната престъпност и корупцията бе разочароващ и крехък. Това е основният извод в предварителната версия на доклада на Европейската комисия, който официално трябва да бъде представен в сряда.

Висшият съдебен съвет избра районния прокурор на София Христо Динев за административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Той бе подкрепен от 16 от членовете на съвета, четирима бяха против, а трима се въздържаха.

ГЕРБ няма нищо против личността на издигнатата за главен съдебен инспектор Веселина Тенева, а единствените им забележки са срещу процедурата по нейния избор. Това обясниха от партията на Бойко Борисов в сряда, след като внесоха официално предложението си за удължаване на срока за внасяне на номинации за позицията до 31 януари.

Висшият съдебен съвет (ВСС) няма да проверява имуществото на единствения кандидат за главен съдебен инспектор съдия Веселина Тенева от Върховния административен съд (ВАС), стана ясно вчера. 

Ако има единодушие между български граждани по някакъв въпрос, то това е нуждата от съдебна реформа за ефективно, независимо, безпристрастно правосъдие, което да гарантира върховенството на закона в държавата. Изборът на главен инспектор е именно един от механизмите за създаване на това.

Народното събрания ще се събере на 15 януари. За да се даде възможност на неправителствени организации да издигнат кандидати за поста, от ГЕРБ ще поискат ново отваряне на процедурата за номинации до края на месеца.

Минималната работна заплата от 1 януари става 340 лв, увеличава се и месечното обезщетение за майки във втората година от отпуска по майчинство - също от 310 лв. на 340 лв. Максималният осигурителен праг се вдига от 2200 лв. на 2400 лв.

На въпрос кога партията му ще обсъжда този въпрос той отговори, че има време и че "живот и здраве ще се запознаем, ще видим, но сега съвсем нищо не мога да кажа". И повтори, че с тази материя не е запознат. За да бъде избран главен инспектор, е нужно мнозинство от две трети от депутатите, или минимум 161 гласа. 

След като близо една година се ослушваха да проведат избор за нов Главен инспектор на Инпектората към ВСС (ИВСС), днес депутатите от правната комисия форсираха процедура в спешен порядък. Комисията гласува решение за приемане на процедурни правила за избор на Главен инспектор, които трябва да бъдат приети утре от пленарната зала.

На днешното си заседание Висшият съдебен съвет избра Евгени Диков за директор на Национална следствена служба. Двадесет и четирима членове на Съвета гласуваха, като от тях 23 подкрепиха кандидатурата на г-н Диков, един се въздържа и нямаше гласове против.

На сайта на проекта "Инициатива за прозрачни назначения", изпълняван от БИПИ, е публикуван актуализираният профил на Евгени Диков - кандидат за директор на Национална следствена служба. Изборът ще се проведе на 18.12.2013 г., когато Висшият съдебен съвет ще събеседва с кандидата и ще проведе гласуване.

На утрешното си заседание ВСС ще събеседва с кандидати по две изборни процедури – избор на председател на Административен съд – София област  и ръководител на Районната прокуратура в Дупница.  Кандидати там са Даниела Георгиева Гюрова – и.ф. административен ръководител, районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница; Юлиян Кирилов Крумов, прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница; и Михаил Венци Крушовски – прокурор в Районна прокуратура гр. Дупница.

В процедурата за Административен съд  - София област участват съдиите Калин Баталски, който понастоящем е  председател на Районен съд Радомир и Мария Попова – съдия в Административен съд – София град. Изготвени са техни профили по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения, същите вече са достъпни за преглед в judicialprofiles.bg.

Тя е съдия от 26 години в Първоинстанционния съд в Лос Анжелис, Калифорния (LA Superior Court). Съдът работи за над 9,5 млн. души, живеещи и работещи на територията на окръг Лос Анжелис. Преди да стане съдия е работила като адвокат, както и в прокуратурата. Майка на две деца – тя никога не се отказва от една от своите големи страсти – преподаването. През 2009 г. Дъфи-Люис посещава България за пръв път. Тук тя преподава в Софийския университет и в Националния институт на правосъдието, където е лектор по темата за медиацията и съдебната етика. Съдия Дъфи-Люис даде интервю специално за рубриката ни Човекът под тогата.

Към 20.11.2013 г. в judicialprofiles.bg са публикувани всички профили на кандидатите по процедурата за избор на председател на Районен съд Свиленград. Кандидатите са трима - Христо Георчев, досегашен председател на съда, Иван Йорданов - административен ръководител на Районен съд Крумовград, и Елена Тодорова - съдия в Районен съд Елхово. Изборът ще се състои на 21.11.2013 г.

Към 19.11.2013 г. в judicialprofiles.bg са публикувани всички профили на кандидатите по процедурата за избор на председател на Окръжен съд Пазарджик. Кандидатите са трима - Ивета Парпулова, досегашен ръководител на съда; Веселка Златева - съдия в Районен съд Пазарджик и Елеонора Серафимова - съдия в Окръжен съд Пазарджик, понастоящем командирована в Софийски градски съд. Изборът е насрочен за 21 ноември.

Българските политически власти не са последователни по въпросите за съдебната реформа, вадят темата и след две седмици я забравят с лекота, каза Златанова.  "Това отношение към съдебната система, то си личи и магистратите го виждат, и няма как да очакваме те да са мотивирани, след като ги поставяме на последно място", заключи тя.

Бившият председател на Бургаския административен съд Атанас Вълков бе осъден в сряда на 3 години и половина затвор по обвиненията си, че е съставил три фалшиви документа, включително от името на свои роднини, за да изгради схема за придобиване на имот край Несебър.


Тематичната рубрика "Човекът под тогата" отбелязва успешно своето трето издание с участието на съдия Елга Цонева. "Човекът под тогата" се осъществява като част от Инициативата за прозрачни съдебни назначения, като целта на провеждането й е да се открият за широката общественост поне част от положителните примери в българската магистратура, за да бъде подпомогнато осъзнаването на съдебната система по нов начин. 

Представители на 9-те съдебни институции и адвокатите във Варна се обединиха в обща кауза за подобряване на условията на труд и заплащането в съдебната система във Варна.  Срамно дълго е времето, през което Варна очаква своята съдебна палата. Това каза председателят на Окръжния съд във Варна Ванухи Аракелян в интервю за предаването "Преди всички".
Снимка: БГНЕС На 29-ти октомври БИПИ представи  Прегледа на съдебната реформа 2013 за България. Изданието обхваща периода непосредствено от приемането на България като пълноправен член на ЕС и първите пет години от това членство. Анализът отчита постигнат напредък в три фактора от общо 30.  

Главният инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ВСС) Ана Караиванова е подала днес оставката си пред парламента. Това заяви самата тя днес в пленарна зала при представяне на годишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет (ВСС) и тази на Инспектората към ВСС за 2011 г. и 2012 г.

Съкращенията, които готви правителството, трябва да обхванат и съдебната власт. Това става ясно от писмо на Министерството на финансите, което е получено във Висшия съдебен съвет (ВСС) и за което днес съобщи на заседанието председателят на бюджетната комисия Михаил Кожарев.

Вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова не е чувала магистрат да се оплаква от политически и корупционен натиск. Това споделя тя в интервюто си за Mediapool.

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) смятат да се вслушат в съвета на правосъдния министър Зинаида Златанова и заедно с нея да защитят бюджета на съдебната система за 2014 г. при неговото обсъждане в пленарната зала на Народното събрание.

В интервю за в. Сега омбудсманът Константин Пенчев споделя, че според него нищо не се е променило от времето, когато заяви, че в съдебната система се кадрува "на бели покривки".

Сабрие Сапунджиева ще е новият зам.-министър на правосъдието, потвърди самата тя пред "Правен свят" днес след като новината бе съобщена първо от "Труд". Сапунджиева беше зам.-министър на правосъдието по времето на Тройната коалиция, излъчена от квотата на ДПС.БИПИ бе сред отличените неправителствени организации, най-активно използвали правото си на достъп до информация. БИПИ и получи по грамота за постоянно използване процедурите по ЗДОИ по казуси с висок обществен интерес. БИПИ последователно осъществява активна дейност по отношение увеличаване прозрачността в рамките на съдебната система. През последната година заведе дело срещу отказа на МВР да даде информация за подареното оръжие на главния прокурор Цацаров и се включи заедно с ЦНПО Разград и ПДИ в кампанията за публикуване на декларациите за конфликт на интереси на магистратите.

Александър Кашъмов номинира БИПИ със следните мотиви: "Номинацията е за постоянно използване процедурите по ЗДОИ по казуси с висок обществен интерес. През последната година, колегите използваха ЗДОИ по два знакови казуса, широко отразени и в медиите: 1. Още през ноември 2012 от БИПИ търсят информация от МВР дали главният прокурор Сотир Цацаров е получавал награда по реда на чл.216 от Закона за МВР в качеството му на председател на Окръжен съд – Пловдив. Повод за това са твърденията, че в миналото Цацаров е  получил награда - пистолет от министерството в качеството на председател на Окръжен съд – Пловдив, въпреки че съгласно Закона за съдебната власт магистрати могат да бъдат награждавани само от Висшия съдебен съвет /ВСС/..."

Общественото обсъждане на кадровите назначения в администрацията не е нормална практика и тя не се среща и в европейските страни. Това стана ясно от думите на премиера Пламен Орешарски, който коментира пред БНР в събота първите 100 дни от управлението на кабинета си.

Членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще се срещнат с представители на три неправителствени организации, за да формулират заедно проекторешение за публичността на декларациите за конфликт на интереси на магистратите. Това реши днес кадровият орган на Темида.

Мнозинството в Конституционния съд (КС) е подготвило поредното отлагане на решението по делото за прекратяване на депутатските правомощия на Делян Пеевски. Казусът, който е с готово решение от лятото, няма да бъде решен във вторник, както се очакваше, а ще бъде отложен за неопределено време. Това съобщава сайта "Правен свят", като се позовава на източници от съда. Фактите бяха потвърдени за "Капитал" и от съдии в КС, пожелали анонимност.

Наш втори гост в тематичната поредица интервюта с български съдии е Кети Маркова. Тя бе първият номиниран за конституционен съдия, на когото изготвихме профил по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения. Съдия Маркова разказва за съдийството, опита и промените на българския съд  във времето. Mожете да прочетете и публикацията в issuu.com ТУК

В интервю за сп. "Правен свят" г-жа Златанова споделя: "истината е, че ако ние досега провеждахме достатъчно адекватна реформа, най-вероятно и мониторингът вече нямаше да го има. И точно фактът, че той все още е в сила показва, че, меко казано, има какво да се направи в тази сфера."

По време на първата среща четиримата експерти на ЕК, двама от които съдии от Белгия и от Германия, са се интересували основно от две теми – натовареността на магистратите и случайното разпределение на делата.

Интервю на Павлина Желева със съдия Тодорова, публикувано в trud.bg:

- Г-жо Тодорова, миналата година вашето уволнение вдигна съдии на бунт и накара дори хора, неизкушени от правото, да спорят дали наказанието ви е справедливо. Това вече е минало и ви намираме в кабинета ви в Софийския градски съд. Но разбирам, че битката ви не е свършила и сте завела дело в Страсбург. За какво ще съдите държавата?
- Минало е, ако разглеждаме въпроса в рамките, които му бяха зададени - т.е. ако обсъждаме дали наказанието - уволнение, е било съразмерно на нарушението, което се твърди, че съм извършила. Смятам обаче, че проблемите, които поставих в делата срещу дисциплинарните си наказания и по делото за клевета срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, все още не са решени.
Затова на връщането ми в съда няма как да се гледа през призмата на "И вълкът сит, и агнето цяло" или на пригодения вариант на поговорката за маргинална съпротива срещу статуквото - "вълкът все толкова сит, а агнето - поне живо".
Процесът за реформиране на съдебната власт обаче е набрал инерция и поне това е сигурно - няма връщане. Подадох жалба в Европейския съд за правата на човека с искане да бъде признато, че са нарушени основните ми човешки права на справедлив процес, на свобода на изразяване, че наказанията ми са дискриминационни и всъщност са прикрита санкция за критичните становища на Съюза на съдиите (ССБ) и делото ми за клевета срещу Цветанов.

На днешното си заседание правителството определи Ваня Стефанова за заместник на Владимир Писанчев. Стефанова е била част от екипа прокурори, които разследваха случая с намерените в печатница в Костинброд бюлетини и срещу бившия земеделски министър Мирослав Найденов.

За премахването на партийните квоти при избора на съдебни заседатели се обяви във вторник пред БНТ вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова. В момента заседателите се избират от общински съвети и най-често те се излъчват на партиен квотен принцип в зависимост от баланса на силите в местната власт. Особено видимо това е в Столичния общински съвет, който предлага най-много съдебни заседатели спрямо останалите общини в страната.
 

През последните две години не е отбелязан напредък в съдебната реформа, част от съдиите продължават да са свръхнатоварени, съдебните сгради се управляват лошо, а конкурсите за кариерно израстване в системата се провеждат изключително бавно. Бавят се процесите за подкуп, престъпление по служба и смърт на пътя.

Според Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси лицата, заемащи публична длъжност в едноседмичен срок от избирането или назначаването им подават декларации за несъвместимост, а в едномесечен срок – за частни интереси. Въпреки че тези срокове отдавна са просрочени - депутатите бяха избрани преди два месеца и 18 дни, а кабинетът на Пламен Орешарски – преди два месеца и два дни, декларациите им все още не са публикувани в регистъра към парламента.

Три правни сдружения съдят Висшия съдебен съвет заради свалените от сайта му декларации за конфликт на интереси на всички магистрати. Преди три месеца на заседанието си на 25 април ВСС взе решение да свали публикуваните на интернет страницата си декларации за конфликт на интереси, подадени от над 4500 магистрати от 1 януари 2009 г. 

"Проблемът не е само на ВСС,  а вече е институционален. Ако се компрометира изборът на магистрати, не може да има авторитетен ВСС оттук нататък", каза Ситнилски пред Нова телевизия. Той напомни, че въпросът за законността на изборите вече е поставен от съдиите. 

Висшият съдебен съвет отложи в сряда за неопределено време избора за шеф на Софийската градска прокуратурата заради заболяване на един от кандидатите.

Прокурорът от Софийската градска прокуратура (СГП) Ваня Илиева е представила пред кадровия орган на съдебната власт болничен лист с молба за отлагане на избора, защото се е разболяла от остър бронхит.

Проблемът е системен, а не само на прокуратурата, смята съдия Таня Маринова. Прокурор Сава Петров: изборът е издържан формално, ВСС трябва да продължи да работи. Съдия Богдана Желявска също призова ВСС да бъде оставен да работи и да спре непрекъснато да се хвърля кал по всеки.

През тази седмица – 24 и 25 юли, Висшият съдебен съвет (ВСС)  се очаква да избере административни ръководители на няколко съдилища в страната: Районен съд  Дряново, Окръжен съд Пазарджик, Районен съд Свиленград, Районен съд Свиленград.

На утрешното си заседание Висшият съдебен съвет избира председател на Районния съд в гр. Дупница. Кандидат за заемане на поста е досегашният ръководител на съда, Ели Скоклева. Тя завършва юридическото си образование в СУ „Св. Климент Охридски” през 1992 г. Работи като деловодител в РС Дупница в периода 21.02.1992 – 10.08.1992 г.  От май до октомври 1993 г. е стажант-съдия в ОС Кюстендил. На 02.05.1996 г. е назначена на длъжността „съдия” в РС Дупница, като от 26.06.2008 г. до момента е административен ръководител на съда. Съдия Скоклева е натрупала над 19 години юридически стаж.

"Съдебната реформа е изключително политически въпрос и съвсем скоро ще дойде време да говорим и с политическите партии на тази тема, не само с магистратите и неправителствения сектор. И ако ние нямаме консенсус между политическите сили, за съжаление и при най-добро желание от магистратите, от Висшия съдебен съвет, от министъра на правосъдието, трудно може да се случат сериозни промени."

Профилите на кандидатите за председател на Районен съд Пловдив вече са публикувани в judicialprofiles.bg. Изборът и събеседванията с ВСС са насрочени за 4 юли.  Иван Калибацев, в момента председател на районния съд в гр. Асеновград,  завършва юридическото си образование през 2002 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград. В периода 2000 – 2003 г. работи последователно като застрахователен агент и управител на ЕТ „Иван Калибацев”. Назначен е за младши съдия през 2004 г...

Четиринадесет неправителствени организации отказаха да се отзоват на поканата на заместник-председателя на Народното събрание Мая Манолова и да участват в обсъждането на промени в изборното законодателство.

Независима гражданска инициатива за възстановяване на демокрацията и върховенството на закона.

Над 60 юристи, НПО-активисти, деятели на културата, преподаватели, журналисти, еколози се подписаха под уставна декларация наречена "Харта за разграждане на плутократичния модел на българската държава". Поводът за нейната поява е активизиралият общественото недоволство избор на Делян Пеевски за председател на ДАНС, а причината - продължаващата над 20 години тежка обвързаност на олигархията с властта. 

Първата среща на Пламен Орешарски в качеството му на министър-председател на Република България с председателя на Европейската комисия се състоя днес в Брюксел. Прилагаме цитат от изказването на Жозе Барозу след срещата, в което засяга въпроси около съдебната реформа в България:

Вицепремиерът и правосъден министър Зинаида Златанова обяви в четвъртък, че ще направи всичко необходимо, за да може България да изпълни всички критерии на Брюксел и след "някакъв период" да отпадне мониторингът на Европейската комисия върху страната

Интервю на Доротея Дачкова с Камен Иванов, член на Висшия съдебен съвет: 
"Ако сме мъдри и ако искаме да спечелим уважението на колегите си, ние трябва да пресичаме проявите, които поставят в зависимост определени магистрати от кариерно израстване и т.н. Това също е форма на някакво насилване. Ще ви дам пример. В последните години не бяха провеждани конкурси. И има звена от системата, в които командированите колеги са 30%. Те са поставени в условията на несигурност - дали ще останат или не, кога ръководителите им ще ги откомандироват." 

От понеделник, 3 юни, в Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) стартира нова система за отчитане на сложността на делата, която ще се прилага успоредно със стриктното спазване на принципа за случайното разпределение.

Новият министър на правосъдието Зинаида Златанова в първо интервю с коментар относно ефекта на реформите, върховенството на закона, проблеми по усвояване на средства от европейските фондове.

"Обществото много се нуждае от справедливост. Обещавам да направя всичко по силите си да изпълня тази функция." Това каза вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова при встъпването си в длъжността в министерството.

Имате наблюдения от близо 20 години над работата на съдебната система в България. Виждате ли някакви системни проблеми?
- Наистина познавам много съдии и прокурори тук. Всички те са от висок калибър и са много добре обучени. Не мисля обаче, че проблемът е в обучението и последващата квалификация на съдиите. Той е по-скоро начинът, по който е структурата на системата, която не е развита по начин така, че да позволява на добрите и почтени съдии да се развиват кариерно. Съдиите не са награждавани заради това, че са силни лидери и добри магистрати.

В САЩ например най-уважаваните съдии са тези, които взимат силни решения – независимо дали са срещу или в полза на правителството, или срещу или в полза на голяма компания.

ВКС определи делото за клевета заведено от бившия председател на Съюза на съдиите и съдия от Софийския градски съд Мирослава Тодорова срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов да бъде разгледано от Софийския окръжен съд. Мотивът на върховните съдии е, че тъй като и Тодорова, и Цветанов живеят в София, ще се ускори призоваването им и ще се постигне процесуална икономия.  Което пък поставя въпроса защо още при първото си произнасяне миналата година  ВКС не го разпредели в София, а го изпрати в Пловдив.

Последната публикация в секция Любопитно  в сайта judicialprofiles.bg представя онлайн платформа, която дава възможност на гражданите да се поставят на мястото на съдията и след като се запознаят с фактите и доказателствата по реални случаи, да наложат справедливата според тях присъда.

При уволнението на съдията от Софийски градски съд и бивш председател на управителния съвет на Съюза на съдиите в България Мирослава Тодорова, Висшият съдебен съвет и Върховният административен съд са нарушили правото й на справедлив процес, гарантирано от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи.

Дисциплинарното производство срещу него ще се образува след празниците. Кокинов е в отпуск, като тепърва предстои да стане ясно, кой ще управлява СГП. Практиката е това да е зам.-административния ръководител, който има най-много стаж като ръководител. В случая със СГП това е Роман Василев.

След назначаването на Сотир Цацаров за главен прокурор на 20 декември м.г., бе освободен поста на административен ръководител на Окръжен съд Пловдив, който Цацаров заемаше от 1999 г. Кандидатите за председателското място са двама – Веселин Хаджиев  и Симеон Захариев. Хаджиев е председател на Районния съд в гр. Пловдив от 2004 г., а Захариев е съдия от Окръжен съд Пловдив, командирован в Апелативен съд Пловдив от септември 2011 г. Бил е заместник-председател в Районен и в Окръжен съд.