Правен свят: НПО няма да подават декларации в публичен регистър

След като вносителите оттеглиха съответния текст от проекта за промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, членовете на управителните органи на неправителствените организации с обществена цел няма да бъдат задължени да подават имуществени декларации в публичния регистър към Сметната палата.

Въпреки това около десет нови позиции на задължени лица, които трябва да подават декларации за имуществото си пред Сметната палата, намериха място в закона. Сред тях са главният инспектор и и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, евродепутатите, дипломати и други.
Променя се и наименованието на закона – Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи държавни и обществени длъжности.

Представители на неправителствените организации и народни представители извън гласувалите промените окачествиха новите разпоредби като „разправа с гражданското общество”.

Към цялата статия

  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: НПО няма да подават декларации в публичен регистър