Правен свят: Съдия Павлина Панова предложена за заместник-председател на ВКС

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев е внесъл предложение във Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване на съдия Павлина Панова за заместник-председател на съда и шеф на Наказателното отделение. Мястото е вакантно, след като Гроздан Илиев бе избран от парламентарната квота за конституционен съдия.

Сред мотивите на председателя на ВКС са богатата биография на съдия Панова и личните впечатления от нейната работа. Павлина Панова е съдия във ВКС от 2007 г., преподавател в НИП, лектор към Центъра за обучение на адвокати, кореспондент за България по проект на Европейската комисия, посветен на приложението на европейската заповед за арест, член – национален представител на България в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст – Хага, съдия ad hoc в Европейския съд за правата на човека. Освен това е автор на две монографии – "Европейска заповед за арест" и "Европейската заповед за арест и съдебната практика". Била е хоноруван асистент по наказателен процес в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Към цялата статия

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: Съдия Павлина Панова предложена за заместник-председател на ВКС