Дневник: Шефът на етичната комисия на съдебния съвет еднолично ще подбира кои сигнали да се разглеждат

След допълнение от 25.02.2013 г. в Правилата за организацията и дейността на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" (КПЕПК) председателят на Комисията или в негово отсъствие заместник -председателят при запознаването си с преписките извършва преценка кои сигнали и жалби да бъдат разгледани от комисията.

Според членове на КПЕПК допълнението се е наложило поради големия брой ежедневно постъпващи сигнали и невъзможността заради такъв обем от материали да се концентрират върху важните въпроси. Това е продиктувало и солидаризирането на членовете на Комисията около едно такова разрешение.

Според председателя на КПЕПК Ясен Тодоров по този начин сигнали няма да бъдат скривани, тъй като всеки член на Етичната комисия или на ВСС може да провери жалбите, за които е преценено, че не са в компетенциите на подопечната му комисия.

Към цялата статия

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Дневник: Шефът на етичната комисия на съдебния съвет еднолично ще подбира кои сигнали да се разглеждат