Предстоящите съдебни избори:

Насрочената дата от ВСС за изслушване и събеседване с кандидатите за председател на Окръжен съд Пловдив е 18 април. Кандидатите по процедурата са Веселин Хаджиев - административен ръководител на Районен съд Пловдив, в чиято подкрепа към момента е постъпило едно становище, от името на Програма за развитие на съдебната система и Симеон Захариев, който е съдия от Окръжен съд Пловдив. Понастоящем съдия Захариев е командирован в Апелативен съд Пловдив, считано от месец юли, 2011 г. Допреди това, в периода 2009 - 2011 е бил заместник на администравния ръководител при Окръжния съд в Пловдив. БИПИ е в процес на съставяне на профилите на двамата кандидати.

 

Другите обявени дати за събеседвания по конкурси за избор на административни ръководители на органи на съдебната власт към днешна дата са:

Районна прокуратура Раднево: 04/04/2013
Окръжна прокуратура Благоевград: 11/04/2013
Районна прокуратура София: 25/04/2013
Районна прокуратура Тополовград: 09/05/2013