Заместник-председателят на ВКС Павлина Панова: Българските съдии имат сериозен напредък в прилагането на европейското право

Новоназначенията заместник-председател на ВКС коментира в интервю за Правен свят съблюдаването на практиката на ЕСПЧ от българските магистрати, засягайки някои конкретни казуси по решения на Съда. Според съдия Панова има сериозна крачка напред в проследяването и прилагането на тази практика. В този смисъл тя сочи и ролята на Националния институт на правосъдието, който според нея е водещ в тази насока, като кани лектори и организира обучения. Освен това, отбелязва г-жа Панова, актовете на ЕСПЧ и на Съда на ЕС са широко достъпни на сайтовете на двете институции, като всеки съдия може да се запознае с тях.

Като проблем заместник-председателят отчита липсата на преводи на български език на решенията на ЕСПЧ. В тази връзка съдия Панова сочи, че в Наказателна колегия на ВКС полагат всякакви усилия за набавянето на преводи и разпространяването им между съдиите, включително и като ги превеждат. Съдия Панова споделя и намерението си да продължи практиката на обсъждане на решенията сред съдиите, както и другите способи за запознаване на съдиите с практиката на ЕСПЧ.

Цялото интервю можете да прочетете на сайта на сп. Правен свят.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Заместник-председателят на ВКС Павлина Панова: Българските съдии имат сериозен напредък в прилагането на европейското право