В Наказателната колегия на ВКС вече ще отчитат сложността на делата при разпределянето им

От понеделник, 3 юни, в Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС) стартира нова система за отчитане на сложността на делата, която ще се прилага успоредно със стриктното спазване на принципа за случайното разпределение. Фактологията по всяко дело ще се проучва от съдебния помощник, а председателят на отделението ще прави окончателната преценка на фактическата и правната сложност и ще поставя коефициент на сложност на всяко дело. Това обяви днес зам.-председателят на Върховния касационен съд Павлина Панова и председател на Наказателната колегия на семинар за журналисти в Лозенец.

Оценката на сложността на делата ще се прави при отчитане на шест критерия, приети единодушно с решение на Общото събрание на Наказателната колегия от средата на май. Шестте критерия за оценка са:

Обем на фактическия материал по делото, измерван по страници, а не по томове (до 200 страници - първа степен на сложност, над 800 - пета степен);

Многообразие на инкриминираната дейност, т.е. наличие на едно или повече престъпления (пета степен на сложност за над пет и повече престъпления);

Брой на посъдимите;

Брой на допълнителните страни по делото (частен обвинител, граждански ищци и др.);

Процесуалното развитие на делото (има немалко случаи, когато едно дело гастролира за повече от един път във ВКС);

Брой на лицата, оспорили проверявания съдебен акт.

Оценката на всеки от шестте критерия ще се прави в пет степени, така че максималният брой точки за сложност, които може да събере едно дело, е 30. По тази система, едно дело, събрало 25-30 точки, ще се оценява в пета степен на сложност, а дело с 6 точки - от първа степен. Средният коефициент на сложност във ВКС е 3-4, каза съдия Панова. Към момента във ВКС има 28 наказателни дела с коефициент 4 и по-малко от 10 с коефициент 5.

И досега председателите на отделения винаги са правили оценка на фактическата и правна сложност на делата в колегията, за пръв път обаче това ще се прави по писан регламент и процедурата ще се документира в специална таблица.

Ние сме пионери в тази област, отчете съдия Панова, нещо подобно се е опитал да направи РС–Благоевград, но системата на Наказателната колегия на ВКС е уникална, смята тя. В работната група по изготвяне на критериите са участвали председателите на трите отделения на Наказателната колегия и по един съдия от всяко отделение. Силно впечатлена от тяхната работа била и комисията на ВСС за решаване на проблемите на натовареността в съдебната система.

Източник: Правен свят

 

 
  • Начало
    • Новини
      • В Наказателната колегия на ВКС вече ще отчитат сложността на делата при разпределянето им