Стартира новият сайт на ВКС с уникална търсачка на дела

До две седмици ще стартира новият сайт на Върховния касационен съд (ВКС), заедно с който ще бъде пусната в употреба нова, уникална търсачка, в която са включени всички дела на съда от 2008 г. насам. Актовете по граждански, наказателни и търговски дела на съда ще могат да се търсят не само по деловодни данни – вид на акта, номер, година, състав, входящ номер на делото, но и по ключови думи и фрази, включително и по материя и конкретни текстове от нормативни актове. Системата съдържа и специален речник на ключови думи по различните видове дела. Отделно има и секция за решения на ВКС по дела с изключителна значимост и интерес, които представляват специална извадка от деловодната система на съда.

Възможностите на търсачката са изключително разнообразни, но тепърва практиката ще покаже кои от тях са най-използвани, за да се усъвършенстват с предимство. Въвеждането на търсачката в експлоатация не спира нейното развитие, напротив, разработването й ще продължи, заяви Павел Андреев, началник отдел "Информационни системи, комуникации и съдебна статистика" към ВКС.

За първи път български съд предоставя такава информационна услуга на обществото, каза при представянето на системата председателят на съда проф. Лазар Груев. Това не само ще доведе до облекчаването на потребителите, каза той. Практически, въвеждането на търсачката е задължение на съда заради изискванията на ГПК, който въвежда противоречивата съдебна практика като основание за касация. Освен това, с търсачката се дава възможност и на долните съдилища да следят практиката на ВКС по гражданските и търговските дела, която, пак по новия ГПК, е задължителна за долните съдилища.

Източник: сп. Правен свят

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Стартира новият сайт на ВКС с уникална търсачка на дела