Нашите предложения за изработване на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

Предоставяме становището на БИПИ във връзка с изработване на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. С текста на нашите предложения можете да се запознаете тук.

  • Начало
    • Новини
      • Нашите предложения за изработване на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание