Шефът на касационния съд отчете блокирана съдебна реформа

Публикуваме препечатка от в. Сега с автор Самуил Димитров

През последните две години не е отбелязан напредък в съдебната реформа, част от съдиите продължават да са свръхнатоварени, съдебните сгради се управляват лошо, а конкурсите за кариерно израстване в системата се провеждат изключително бавно. Бавят се процесите за подкуп, престъпление по служба и смърт на пътя. Това са част от констатациите в отчета за работата на съдилищата през миналата година, изготвен от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) проф. Лазар Груев. Докладът бе приет от правната комисия в парламента преди дни.

Според изводите на проф. Груев, въпреки че още през 2010 г. Министерският съвет прие стратегия за продължаване на реформата в сектора, за последните две години не е свършено почти нищо. Председателят на ВКС отбелязва, че е нужно развитие на търговското правосъдие, което би спомогнало да се привлекат инвеститори, както и да се изгради компетентна и мотивирана съдебна администрация. "Не за първи път ми се налага да установя, че в голямата си част проблемните констатации са повтарящи, поставяни и разисквани в продължение на години, без да намерят задоволително решение", пише проф. Груев.

В доклада е записано, че за поредна година начинът на управление на съдебните сгради, което се извършва от министъра на правосъдието, търпи "обоснована критика". Разликите в натовареността на магистратите от отделни райони са друг проблем. Висшият съдебен съвет се бави с издаването на наредба за натовареността поради липсата на законов текст, който трябва да се приеме от парламента. Според Груев съдиите имат нееднаква натовареност, а най-натоварените имат средно над 60 дела месечно за разглеждане. Традиционно първенец в това отношение е районният съд в София, където на съдия се падат по 141.41 дела. Втори по натовареност сред районните съдилища е този във Варна, следван от Перник, Пловдив, Кърджали и Благоевград. Не по-различна е картината и при окръжните съдилища. Най-високата натовареност при тях е до 20 дела месечно на съдия. В същото време съдиите в Софийския градски съд имат по 50.06 дела за разглеждане.

Въпреки че според статистиката голяма част от делата биват приключени в тримесечен срок, Груев отбелязва, че много често делата за подкуп, престъпление по служба и смърт на пътя се бавят много дълго. Специално разследванията за престъпления по служба са известни с това, че по тях рядко има присъда. Според анализа на проф. Груев забавянето по дела за пътнотранспортни произшествия често пъти се дължи на големия по обем доказателствен материал и взаимно изключващи се експертизи.

Съдиите правят грешки при определянето на срока на пробацията, констатира още председателят на ВКС. Все още има грешки и когато се определя първоначалният режим за изтърпяване на присъда.

ДЕЛА

Отчита се леко намаление на общия брой дела, минали през съдилищата. През 2012 г. делата са били 743 990, което е с 2.48% по-малко спрямо предходната. Над 527 хил. са свършени в тримесечен срок. Над 123 хил. са висящите в края на годината.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Шефът на касационния съд отчете блокирана съдебна реформа