Натовареност и случайно разпределение на делата са били основните теми на вчерашната среща във ВСС с мисията на ЕК

Публикуваме препечатка от сп. Правен свят.

С плакати "Европа, помощ!" десетки протестиращи посрещнаха евроекспертите, чиято мисия в България е във връзка със следващия мониторингов доклад на Европейската комисия. Днес емисарите цял ден днес имат срещи с членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Протестиращите предварително са знаели за мисията на евроекспертите, защото плакатите са били с надписи на английски език, научи "Правен свят".

Още при първата среща с председатели на шест комисии на ВСС, експертите са попитали за какво са протестите пред сградата на ул. "Екзарх Йосиф". Отговорили им, че са канили хората отвън на срещи, но протестиращите нямали конкретни искания.

По време на първата среща четиримата експерти на ЕК, двама от които съдии от Белгия и от Германия, са се интересували основно от две теми – натовареността на магистратите и случайното разпределение на делата, научи "Правен свят".

По първата тема им е било обяснено какво е извършила до момента Комисията по натовареността – работа по изработване на нормата на натовареността като се отчита времето, през което съдиите разглеждат видовете граждански и наказателни дела. В тази връзка на едно от последните заседания преди ваканцията ВСС отпусна средства за наемане на външни експерти, които да помогнат в изготвянето на математическата формула за определяне на нормата на натовареността. Подобни норми има в редица държави в Европа, както и в САЩ.

От ВСС разяснили съдебната карта на България, като посочили че съветът изготвя анализ на натовареността на отделните съдилища и прокуратури, а когато той стане готов, ще се проведе широк дебат и ще се обсъди кои съдилища и прокуратури могат да бъдат закрити, а хората преназначени.

Пак в тази връзка е била обсъдена и реформата на военните прокуратури.

Както се и очакваше, експертите са проявили голям интерес към системата за случайното разпределение на делата. Явно предварително са били запознати с доклада на неправителствената организация Български институт за правни инициативи (БИПИ), защото са попитали дали констатациите в него са верни. След проверка в две съдилища (СГС и ВАС), БИПИ изготви доклад, един от изводите на който бе, че съществува обективна възможност за манипулиране на системата за случайното разпределение на делата. От своя страна членовете на съвета са се позовали на техните доклади от направени проверки в три съдилища, които по същество потвърждават факта, че действително системата не е защитена от манипулации и те са възможни - точно това е и причината да няма данни дали това е правено.

Всъщност евроекспертите са демонстрирали доста детайлно познаване на проблемите, свързани със случайното разпределение и натовареността, защото са се интересували от темата в подробности. От ВСС са казали, че действително има проблеми като например различната практика в отделни съдилища при отсъствие на съдия по болест. На места неговите дела се разпределяли на случаен принцип, но на други не било така. Затова ВСС работи по изготвянето на единна Методика за случайното разпределение. Като друг спорен въпрос била изтъкната основната роля на административните ръководители при разпределението на делата.

Членовете на съвета пояснили, че работят активно за отстраняването на проблемите за случайното разпределение на делата като се похвалили, че са написали Инструкция и са създали работна група. Още преди няколко седмици "Правен свят" написа, че единственият резултат от бурната дейност на хартия на ВСС по отношение на случайното разпределение ще е, че година и половина след като изрази съмнения за нагласено разпределение на делата у нас, Европейската комисия ще е принудена пак да го направи в доклада си в края на 2013 г. 

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Натовареност и случайно разпределение на делата са били основните теми на вчерашната среща във ВСС с мисията на ЕК