Правен свят: ВСС ще обсъди публичността на декларациите за конфликт на интереси с НПО

препечатка от сп. Правен свят:

Членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще се срещнат с представители на три неправителствени организации, за да формулират заедно проекторешение за публичността на декларациите за конфликт на интереси на магистратите. Това реши днес кадровият орган на Темида.

На 25 април ВСС взе решение, с което "скри" декларациите за конфликт на интереси от сайта си, докато не получи изричното съгласие за тяхното публикуване от засегнатите магистрати. Три неправителствени организации – Фондация "Програма Достъп до информация", Център на НПО – Разград и Българският институт за правни инициативи обжалваха решението на съвета пред Върховния административен съд.

Междувременно, при срещата си с членове на ВСС миналата седмица, евроексперти, дошли у нас в рамките на поредната мисия по Механизма за сътрудничество и проверка на ЕК, проявиха интерес към липсата на публичност на декларациите. ВСС този път реагира бързо и само два дни след посещението на евроекспертите, седем от членовете на съвета внесоха предложение за преразглеждане на решението от април т.г. ВСС реши да възложи на Комисията за конфликт на интереси да изготви становище по въпроса.

Днес Незабравка Стоева обясни, че по принцип всички членове на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси са на мнение, че трябва да се преразгледа решението от април. Но членовете на комисията не постигнали съгласие как точно да формулират новото решение. Затова Незабравка Стоева предложи членове на нейната комисия, на правната и представляващия ВСС Соня Найденова да се срещнат с трите НПО, които сезираха ВАС по този въпрос, да чуят техните аргументи и идеи и заедно да формулират проекторешение за публичността на декларациите за конфликт на интереси.

Любопитна подробност е, че през април, преди да вземат решението за "скриване" на декларациите, ВСС не постави тази тема на обсъждане пред Гражданския съвет, когато можеше да чуе аргументите на неправителствените организации.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: ВСС ще обсъди публичността на декларациите за конфликт на интереси с НПО