БИПИ с номинация за "Златен ключ" в категория "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ"

Александър Кашъмов номинира БИПИ със следните мотиви: "Номинацията е за постоянно използване процедурите по ЗДОИ по казуси с висок обществен интерес. През последната година, колегите използваха ЗДОИ по два знакови казуса, широко отразени и в медиите:

1. Още през ноември 2012 от БИПИ търсят информация от МВР дали главният прокурор Сотир Цацаров е получавал награда по реда на чл.216 от Закона за МВР в качеството му на председател на Окръжен съд – Пловдив. Повод за това са твърденията, че в миналото Цацаров е  получил награда - пистолет от министерството в качеството на председател на Окръжен съд – Пловдив, въпреки че съгласно Закона за съдебната власт магистрати могат да бъдат награждавани само от Висшия съдебен съвет /ВСС/. 
С решение на министъра на вътрешните работи поисканата информация бе отказана тъй като „по своята същност представлява информация за лични данни на лицето Сотир Цацаров". С помощта на ПДИ, БИПИ водят дело за достъп до информация, като същото е спечелено в началото на лятото тази година. Съдът отменя отказа на министъра и го задължава да предостави поисканата със заявлението информация.

2. БИПИ е една от трите НПО, заедно с ПДИ и Център на НПО – Разград, които подадоха жалба в съда срещу ограничаване публичността на декларациите за конфликт на интереси на магистратите. В резултат на започнатото делo, на 12 септември 2013 г. седем от членовете на ВСС внасят предложение за преразглеждане на решението от месец април за ограничаване публичността на декларациите.

Информацията е от: http://www.righttoknowday.net/nominations/2013/NPO/

 

 
  • Начало
    • Новини
      • БИПИ с номинация за "Златен ключ" в категория "Неправителствена организация, най-активно използвала ЗДОИ"