Профилите на кандидатите за председател на Окръжен съд Пазарджик вече в judicialprofiles.bg. Изборът е на 21 ноември.

Към 19.11.2013 г. в judicialprofiles.bg са публикувани всички профили на кандидатите по процедурата за избор на председател на Окръжен съд Пазарджик. Кандидатите са трима - Ивета Парпулова, досегашен ръководител на съда; Веселка Златева - съдия в Районен съд Пазарджик и Елеонора Серафимова - съдия в Окръжен съд Пазарджик, понастоящем командирована в Софийски градски съд. Изборът е насрочен за 21 ноември. 

Всички профили, както и информация за процедурата, можете да видите ТУК.

  • Начало
    • Новини
      • Профилите на кандидатите за председател на Окръжен съд Пазарджик вече в judicialprofiles.bg. Изборът е на 21 ноември.