Актуализиран е профилът на Евгени Диков - кандидат за директор на Национална следствена служба

На 18.12.2013 г. Висшият съдебен съвет ще гласува нов директор на Национална следствена служба, след като досегашният - Бойко Найденов подаде оставка през ноември. Единственият кандидат за позицията е Евгени Диков, който в момента изпълнява функциите на административен ръководител-градски прокурор на София.

Евгени Диков бе кандидат за директор на НСлС и в края на 2012 г., когато ВСС избра Бойко Найденов за поста. Тогава Български институт за правни инициативи изготви профили и на двамата кандидати по проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”. Целта на проекта е да подпомогне за утвърждаване принципите на обективност и прозрачност в процедурите по назначения на магистрати на ръководни длъжности в звената на системата, да допринесе за усъвършенстване провеждането на различните структурни етапи в кариерните процедури, както и да гарантира, че лидерските места в съдебната система ще бъдат заемани от  магистратите с най-изявени професионални и нравствени качества. До този момент са изготвени общо над 150 профила на магистрати.

В рамките на настоящата процедура профилът на г-н Диков бе актуализиран с информация от нови документи, публикувани на сайта на Висшия съдебен съвет.

Прокурор Диков има над 30 години юридически стаж. Преминал е през всички нива на прокурорската професия. Бил е последователно районен прокурор в РП Бяла Слатина, заместник-районен прокурор в РП София, районен прокурор в 5-та РП София, заместник-районен прокурор в 1-ва РП София, прокурор в СГП и ВКП. Работил е и като следовател в Национална следствена служба.

Профилът на Евгени Диков може да бъде видян на следния адрес: профил на Евгени Диков.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Актуализиран е профилът на Евгени Диков - кандидат за директор на Национална следствена служба