Христо Динев е новият градски прокурор на София

Публикуваме препечатка от сп. Правен свят.

Очаквано Висшият съдебен съвет избра районния прокурор на София Христо Динев за административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Той бе подкрепен от 16 от членовете на съвета, четирима бяха против, а трима се въздържаха. Така, само осем месеца след като оглави СРП, сега Динев поема другата много натоварена и важна прокуратура в страната. Главният прокурор Сотир Цацаров не бе на заседанието, той е на официално посещение в Германия.

Другият кандидат Бойко Атанасов събра пет гласа "за", петима бяха против, а 13 се въздържаха.

Част от членовете на съвета му задаваха въпроси, чиито отговори бяха залегнали в концепцията му. Така например беше питан как ще се справи с натовареността и с проблема с големия брой върнати от съда дела и оправдателни присъди.

Един от въпросите, обаче, който предизвика интерес, бе дали ще запази сегашните заместник-градски прокурори. Той поясни, че трябва допълнителен анализ на това, което е свършено от тях. Можело да се наложи нова структура на СГП и с оглед това да се редуцира броят на заместниците. Но смята, че трябва да се даде доверие на хора с опит, които се ползват с уважение от колегите и на такива, които не бягат от своите задължения. По-късно, на въпрос на журналисти, дали ще запази като заместник Роман Василев, Христо Динев заяви, че той няма да съди и оценява поведението му. Като му дойде времето, медиите щели да научат дали ще има промени в ръководния състав.

Не липсваха и въпроси, свързани с имотното му състояние, с мотивацията му след толкова кратко време като шеф на СРП да се кандидатира за ръководител на СГП.

По отношение на имотите, Динев отговори, че всичко е описано в имотната му декларация ясно, точно и коректно. "Сами разбирате, че няма хора без задължения. Служителите в банката са оценили риска. Доходите са достатъчни и са обезпечети с имоти", каза Динев и поясни, че няма проблеми с вноските по кредита от над половин милион лева.

Що се отнася до мотивацията му, изтъкна, че има 16 години стаж в прокуратурата, познава добре работата й, за 10 месеца направил "не малко полезни и значими неща" като едно от най-важните неща било разрешаване на проблема с архива. Той се намирал в подземие, имало постоянно течове и една ли не имало дежурен служител, който да следи за тях. Мога да допринеса за подобряване на работата, като ще дам всичко от себе си и ще принеса управленския си опит в СГП, каза още Динев.

Той отчита, че една от грешките му била, че не обявявал публично това, което е свършил.

Бойко Атанасов, който за трети път кандидатства за поста шеф на СГП, заяви, че в СГП не се спазва принципа на случайното разпределение, делата се разпределят по неясен и хаотичен. И поясни: "Налице е дублиране в специализацията на работа при определените в специализираните отдели и специализираните звена прокурори. От което произтича извода, че прокурорите в СГП не са специализирани да работят по определени текстове от НК, а са принудени да работят в положение на дублиране на функционална компетентност, водеща до игнориране на принципа на случайното разпределение на делата." Предлага да се създаде и здравен център в СГП.

На въпрос какво го мотивира да се яви на конкурса за трети път, той каза, че това било смущаващо за близките му, но трябва да се подобри работата на СГП и той имал виждания. Призна, че няма да е нещо ново за него, ако не бъде избран, но дори и така да е, ще намери начин да има обсъждане на проблемите, които поставя.

Най-смисленото изказване по време на дебатите направи представляващия ВСС Соня Найденова, която бе подкрепена и от Юлия Ковачева.

Според Найденова периодът от избора на Динев през април 2013 г. до декември с.г. не е достатъчен, в който той да можел да разгърне целия си потенциал и да изпълни залегналото в концепцията му за СРП, както и да покаже управленските си качества. Да не забравяме, че ако го изберем, друга голяма прокуратура ще остане без ръководител, каза тя в отговор на призива на Ясен Тодоров да изберат най-сетне административен ръководител на СГП.

Найденова добави, че в петгодишния си мандат един ръководител може да реализира своите идеи. След няколко месеца предстои да открием процедура за избор на председател на ВКС. Може тогава Христо Динев да прецени, че би бил подходящ и за този пост, отбеляза Найденова.

Колежката й Галя Карагьозова призова членовете на съвета да гласуват по съвест. Лично на нея й направила впечатление концепцията на Бойко Атанасов, която била изключително откровена и в нея се посочвали сериозните проблеми, пред които е изправена СГП. Карагьозова обърна внимание на една фраза в концепцията - бившето ръководство на СГП скоро щяло да бъде забравено, защото прокурорите не го виждат вече по телевизията.

Но Михаил Кожарев, Ясен Тодоров и председателят на ВАС Георги Колев призоваха да се подкрепи Христо Динев, защото бил сериозен кандидат, много диалогичен, създал в СРП много добър микроклимат, бил тактичен. И повечето от ВСС ги послушаха и гласуваха за Динев.