Кандидатът за председател на РС Момчилград с готов профил

На 13 февруари Висшият съдебен съвет ще проведе гласуване за избор на административен ръководител на Районен съд Момчилград. Кандидат за поста е съдия Йордан Геров. Съдия Геров е завършил Академията на МВР през 1992 г.  От 1993 г. е съдия в Районен съд Момчилград, а от 18 декември 2008 г. и към момента е председател на съда.

Български институт за правни инициативи (БИПИ), следвайки методологията на проекта „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”, който изпълнява от 2011 г., изготви профил на съдия Геров, който може да бъде прегледан на сайта на Инициативата (тук). Профилът съдържа информация за кариерното му израстване, информация относно имущественото му състояние, всички извлечени от публични източници като Регистъра на лица, заемащи висши държавни длъжности към Сметна палата, декларации по Закона за предоствратяване и установяване конфликт на интереси, атестационни формуляри и др.

  • Начало
    • Новини
      • Кандидатът за председател на РС Момчилград с готов профил