Парламентът официално стартира нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към ВСС

Публикуваме препечатка от сп. Правен свят.

Предложения за кандидати за главен съдебен инспектор могат да се внасят до 2 април т.г. в парламентарната комисия по правни въпроси. Предложенията трябва да са в писмена форма, мотивирани и придружени от набор от документи: писмено съгласие на кандидата по образец, приложен към решението; подробна автобиография; ксерокопие от диплома за завършено висше юридическо образование; декларация,че не е налице несъвместимост по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 10 от Закона за съдебната власт; документи за стаж, свидетелство за съдимост и т.н.

Това става ясно от гласуваното днес от парламента решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване и избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС). На практика, с приемането на това решение процедурата по новия избор стартира от днес

Всеки кандидат трябва да представи на Комисията по правни въпроси концепция (на хартиен и електронен носител) за работата си като главен инспектор в ИВСС, ако бъде избран, както и декларация за имотното си състояние и за произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, утвърден от министъра на правосъдието.

На отделно заседание, предхождащо изслушването, Комисията по правни въпроси проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността главен инспектор в ИВСС и представените от тях документи. В случай, че Комисията по правни въпроси установи, че даден кандидат не е представил всички необходими документи, тя го уведомява да стори това в срок от 5 дни от уведомлението.

Комисията ще изслуша само допуснатите кандидати по поредността им в списъка. Вносителят на предложението представя кандидата в изложение до 2 мин. На кандидата се дава възможност в 15-минутно изложение да допълни данни от професионалната си биография и да представи концепция си за работа като главен инспектор. Депутатите ще могат да задават въпроси към кандидата, включително и поставени от неправителствения сектор в изпратените становища от НПО, висши училища и научни организации. Времето за изложение на въпросите е до 3 минути. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след задаването на всички въпроси към него. Времето за отговор на всеки въпрос е до 3 минути.

При обсъжданията днес се изказа единствено депутатът от ГЕРБ Веселин Вучков, който заяви, че, за да се изключат упреците в задкулисие, до 2 април трябва да се проведат срещи с представители на неправителствения сектор, задължително със Съюза на съдиите в България, представители на Асоциация на прокурорите.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) момента продължава да събира номинации за кандидати за главен съдебен инспектор по специално създадена и обявена процедура. Срокът бе удължен до 28 февруари, т.е. до утре, след което се очаква ССБ официално да обяви номинациите, зад които застава. Според информация от началото на седмицата до момента в рамките на тази процедура професионалната общност е номинирала 9 кандидати за главен инспектор.

До 9 март бе обявеният от ССБ срок да се задават въпроси към кандидатите, да се правят коментари и да се изразява подкрепа за номинациите. На 11 март 2014 г. ССБ ще покани представители на останалите професионални организации и водещи НПО, доказали активната си позиция по проблемите на съдебната система, за съвместно обсъждане на предложените кандидатури.

На 4 февруари лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изпратил писмо до председателя на ССБ Таня Маринова, в което заяви, че ГЕРБ ще подкрепи и ще внесе в парламента кандидатура за главен съдебен инспектор, излъчена от съсловната организация. УС на ССБ обаче заяви,че ще обяви пред обществеността кандидатите, на които гласува доверие, че в най-пълна степен отговарят на критериите на професионалната общност за заемане на длъжността главен инспектор.

"Отчетливият провал на проведените дотук процедури, оспорваните избори и отсъствието на политическа воля за промяна в статуквото, са все фактори, създаващи недоверие у почтения магистрат в способността на Парламента да проведе достоен избор", заявява днес в интервю пред Агенция "Фокус" съдия Весислава Иванова от СГС, член на ССБ .

 

 

 

  • Начало
    • Новини
      • Парламентът официално стартира нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към ВСС