БИПИ официално откри проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения"


На 28.02.2014 г. Български институт за правни инициативи проведе откриващата среща по проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В събитието взеха участие народни представители, членове на ВСС, експерти от Народно събрание, администрацията на Президента и Министерски съвет, представители на Европейската комисия и дипломатическия корпус у нас, както и неправителствени  организации, общественици, юристи и медии.

Проектът бе представен от директора на БИПИ Биляна Гяурова-Вегертседер, която акцентира не само върху значимостта на парламентарните назначения като фактор за правилното функциониране на демократичната система, но и върху възможностите на проекта за изграждане на капацитет както на БИПИ, така и на НПО сектора в България.

Програмният директор на БИПИ Христо Иванов коментира състоянието на парламентарните назначения на висши държавни служители в рамките на 42-рото Народно събрание към момента. Той изрази становище, че предстои огромна работа по усъвършенстване на парламентарната процедура, базирайки се на досегашните назначения. В динамична дискусия с аудиторията, Иванов разясни, че БИПИ ще изработи методология за мониторинг на назначенията и сподели за необходимостта от конструктивен диалог между  институциите и гражданското общество. Христо Иванов представи и идея за сформиране на „борд по назначенията”, който да извършва дълбоки и систематични проверки на парламентарно назначаваните лица на ключови позиции в държавата.

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ официално откри проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения"