БИПИ изготвя представяне и на съдия Вера Чочкова по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения

Днес Съюзът на съдиите в България (ССБ) обяви постъпилите номинации за главен съдебен инспектор от професионалната общност. Това са съдия Теодора Точкова, председател на Административен съд Хасково и съдия Вера Чочкова от Софийски градски съд (СГС), наказателно отделение.

Съдия Точкова вече има изготвено представяне в Judicialprofiles.bg с оглед участието й в конкурса за председател на Административен съд Хасково, изборът по който се състоя на 26 януари 2012 г. В момента изработваме представяне на съдия Чочкова, което ще бъде публикувано в най-кратък срок.

Припомняме, че БИПИ се стреми да предостави възможно най-пълна, актуална и коректна информация в представянията на магистрати към момента на тяхното кандидатстване за конкретна длъжност и след приключване на съответния конкурс представянето (профил) се архивира. В този смисъл към качените на сайта данни за съдия Точкова предстои да бъде добавена наличната нова информация след провеждането на конкурса в началото на 2012 г.

Публичното обсъждане на предложените за поста ще бъде на 21 март от 10.00 ч. в Конферентната зала на Съдебната палата в София. Събитието е открито за представителите на медиите и ще се излъчва директно на сайта на ССБ. 

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ изготвя представяне и на съдия Вера Чочкова по методологията на Инициативата за прозрачни съдебни назначения