Капитал: Kандидатите за съдебни инспектори: радикални идеи срещу плахи констатации

публикуваме препечатка от capital.bg с автор Росен Босев:

При изключително слаб интерес – едва половината членове на правната комисия, без нито един представител на Висшия съдебен съвет (ВСС) или Инспектората към него (ИВСС), бяха изслушани двамата кандидати за главен съдебен инспектор.

Съдията от Софийски градски съд (СГС) Вера Чочкова и ръководителят на Административния съд в Хасково Теодора Точкова бяха предложени от най-голямата магистратска организация - Съюза на съдиите, а кандидатурите им бяха внесени от депутати от Коалиция за България.

На изслушването в сряда съдия Вера Чочкова направи впечатление с откритата си позиция и показа, че не се притеснява да говори за проблемите на системата. Другият кандидат - съдия Теодора Точкова беше по-предпазлива в представянето си.

Главен съдебен инспектор се назначава с гласовете на 2/3 от народните представители, което означава, че това не може да стане без договорка между ГЕРБ и БСП.

Мандатът на главния съдебен инспектор Ана Караиванова изтече преди година и половина, но предишният парламент така и не откри процедура за избора на нейн наследник. Чак в края на 2013 г., ДПС и БСП я започнаха, като дадоха срок за номинации от няколко дни - между коледните и новогодишните празници. В последния момент двете управляващи партии издигнаха Веселина Тенева от Въховния административен съд, но впоследствие името й беше оттеглено след серия разкрития около имотното й състояние.

Съдия Чочкова: Не се плаша от сблъсъци. Ефективното правосъдие е качественотo

Вера Чочкова каза, че е съдия от 16 години и има наблюдение върху работата на едни от най-натоварените звена в съдебната система, като освен софийския районен и градски съд познава и софийските районна и градска прокуратура, както и следствието.

"Има нужда от концептуална промяна в работата на инспектората, защото резултатите не са задволителни", посочи тя, като сред проблемите на системата открои случайното разпределение на делата, натовареността, неравномерното разпределение и статистиката. Според нея ИВСС може да помогне за решаването им като премахне формалността на проверката и уеднакви критериите за оценка.

За целта трябва да има единен формуляр за провеждане на проверките, както и съответна методика, в която да е разписано по какъв начин трябва да се проверяват различните показатели, но и да бъдат посочени общовалидни критерии, по които да става оценяването.

Според нея ИВСС не е взел необходимите мерки, за да реши проблема със софтуера за случайно разпределение на дела, като една от причините е липсата на ИТ експерти. По думите й миналата година, след двете независими проверки на софтуера за случайно разпределение (във Върховния административен съд и СГС) инспекторатът е трябвало да извърши ревизия, която или да потвърди или опровергае откритите пропуски.

Съдия Чочкова обърна внимание и на факта, че инспекторатът се разпознава единствено като репресивен орган, защото наложи да се следи единствено за крайният срок за изготвяне на актовете.

"Ефективното правосъдие е качественотo правосъдие", каза съдията от СГС, като допълни, че трябва да се намери баланс между бързина на съдебните актове и качеството им.

Чочкова смята, че при проверката трябва да се взима предвид какво се е случило с решенията на един магистрат и да е ясно дали са отменени или са били потвърдени: "Нямаме нужда от copy&paste актове с грешките на предходната инстанция."

Тя изтъкна и необходимостта Инспекторатът да анализира практиката си и да излезе с ясни правила, така че  да има яснота за магистратите при каква натовареност, за колко дела и за какво забавяне може да станат обект на дисциплинарно производство.

Необходим според нея е анализ и на практиката Европейския съд за правата на човека. Така ще стане ясно кои магистрати са ставали причина за осъдителни решения в Страсбург, защото сред колегите й имало и "рецидивисти", а в такива случаи от тях трябва да се търси дисциплинарна отговорност.

Съдия Чочкова отбеляза също, че не се притеснява да влиза в конфликт с колегите си, когато не е съгласна. Даде пример с това, че на свои колеги, забавили актовете си с обяснението, че не са "занаятчии" и съдийската работа е творческа, е казвала, че и страните по делата не са стоици и не могат да чакат с години решенията по казусите им.

"Не се плаша от сблъсъци. В работата ми често се е случвало да имам конфликти с колеги. Мога да поема ангажимент, че чадър няма да има. Не бих си позволила да толерирам поведение, с което се нарушава законът, независимо от кого", заяви тя.

По думите й след като нерадикалните мерки не дават резултат, трябват радикални действия: "Ние сме гръбнакът на системата от нас трябва да тръгне промяната." След изслушването уточни: "Изненадах се, че концепцията ми беше квалифицирана като радикална, защото аз не виждам нищо радикално в нея. Смятам, че работата трябва да се върши качествено и в това не виждам никакъв радикализъм, според мен е нормално."

Чочкова определи евентуалното й избиране за главен съдебен инспектор като "окуражителен знак за професионалната общност, за това, че редови съдия би могъл да заеме позиция като тази". В този смисъл липсата на управленски опит в кариерата й не е недостатък, а предимство.

"Наскоро четох статистика, че в България има много голям дял на прокурори и съдии на глава от населението, но и много ниско доверие в българската съдебна система. Естествено, малко по-високо е отколкото в парламента" завърши изказването си съдия та от СГС.

Съдия Точкова: Нужен е преглед на нормативната уредба
От своя страна съдия Теодора Точкова каза, че за работата на ИВСС има както критики така и положитлена оценка. "Инспекторатът следва най-вече да анализира събраните данни и да предлага решения за преодоляване на слабостите, следва да сигнализира за отправяне на искания за приемане на тълкувателни решени", обясни тя.

Според нея трябва да се повиши публичността в работата на Инспектората: "Нужно е създаване на по-подробна вътрешна норма за функционирането на Инспектората, както и приемане на стратегия за работата му. Липсва правна основа, на която да се базира извършването на аналитичните функции на Инспектората. Следва да се създаде цялостен вътрешен механизъм, по силата на който да се анализират и обобщават събраните данни и на базата на анализа да се правят изводи и да се взимат мерки за преодоляване на слабостите."

Като належащи проблем за решаване Точкова посочи липсата в Инспектората на изчерпателна вътрешна нормативна основа, върху която той да функционира. Ето защо първата й работа ще е да прецизира вътрешната правната рамка на институцията.

Друга необходимост е приемането на вътрешни правила, от които да стане ясно по какъв начин ще се осигурява работата на съдебната власт. Съдията настоя за уеднаквяване на разнопосочната практика по дисциплинарни производства, като предложи това да стане на съвместни обучения между инспектори, представители на ВСС и ВАС. За последното, извън протокола, в залата се чу  реплика от съдия във ВАС, че съдът е контролна инстанция и няма как да се сългасува се с ВСС.

"Инспекторатът следва най-вече да анализира събраните данни и да предлага решения за преодоляване на слабостите, следва да сигнализира за отправяне на искания за приемане на тълкувателни решения", каза по този въпрос съдия Точкова.

Обосновано предполаган фаворит
Нито един от членовете на правната комисия не се осмели да зададе някой от изпратените от неправителствения сектор въпроси до кандидатите.

По време на представянето си съдия Чочкова по свая инициатива отговори на два от тях - за начина на формиране на петлченни състави във ВАС и за проблемите със случайното разпределение на делата.

В края на заседанието председателят на комисията Четин Казак пожела "повече конструктивност и да бъде приключена успешно сагата с избора на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет."

Mediapool цитира свои източници, според които за фаворит се смята съдия Точкова, като за избора й вече е имало совалки сред депутатите лично от председателя на Върховния административен съд Георги Колев, който преди време подкрепи избора й за ръководител на хасковския съд. Колев е в открита война със Съюза на съдиите, но в случая явно няма проблем с факта, че и двете кандидатки са номинирани оттам.

Депутати от ГЕРБ коментираха пред "Капитал", че не им е известно да е взето решение за това кой от кандидатите да бъде подкрепен.

Според приетите процедурни правила, най-ранната дата за избор е 19 юни.  

  • Начало
    • Новини
      • Капитал: Kандидатите за съдебни инспектори: радикални идеи срещу плахи констатации