Публикувани са представянията на кандидатите в предстоящите избори на административни ръководители в съдилищата

На две заседания тази седмица - на 25-ти и на 26-ти юни, Висшият съдебен съвет предстои да проведе избор на административни ръководители на пет съдилища - Районен съд Тервел, Окръжен съд Кюстендил, Окръжен съд Кърджали и Окръжен съд Силистра, както и отложеният избор на председател на Апелативен съд София.

Във връзка с предстоящите избори БИПИ изготви публични представяния на кандидатите. Същите са достъпни на сайта на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения", изпълняван от БИПИ. Със съдържанието им можете да се запознаете след клик на съответното име както следва:

- за Районен съд Тервел: Ганчо Манев Драганов (административен ръководител-председател на Районен съд Тервел). Изборът ще се проведе на 25.06.2014 г.

- за Окръжен съд Кюстендил: Мирослав Милчев Начев (административен ръководител-председател на Окръжен съд Кюстендил). Изборът ще се проведе на 26.06.2014 г.

- за Окръжен съд Кърджали: Георги Стоянов Милушев (административен ръководител-председател на Окръжен съд Кърджали). Изборът ще се проведе на 25.06.2014 г.

- за Окръжен съд Силистра: Людмил Петров Хърватев (заместник на административния ръководител – заместник-председател на Окръжен съд Силистра). Изборът ще се проведе на 25.06.2014 г.

- за Апелативен съд София: Веселин Славов Пенгезов (административен ръководител-председател на Апелативен съд София). Изборът ще се проведе на 26.06.2014 г.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Публикувани са представянията на кандидатите в предстоящите избори на административни ръководители в съдилищата