Правен свят: ВСС си избра за главен секретар бивш член на съвета

препечатка от legalworld.bg

При непрозрачна и спорна процедура Висшият съдебен съвет (ВСС) си избра в сряда главен секретар.

Това е Димитър Тончев (60 г.), който иначе има над 30 години юридически стаж и серозен административен опит. Бил е председател на Окръжен съд – Търговище, член на ВСС от 16 декември 1998 г.- 16 март 1999 г., зам.-министър на правосъдието в периода 1999 - 2001 г. в правителството на СДС. От 2002 г.  до момента е адвокат в Търговище. Има завършен курс "Съдебна администрация" в Националния център на Щатските съдилища – гр. Вашингтон, САЩ. Референциите за работата му като съдия навремето са отлични.

Тончев поема поста, който бе овакантен след като предишният главен секретар на ВСС Славка Каменова бе пенсионирана в края на миналата година.

Процедурата, по която Тончев се оказа единственият допуснат до участие кандидат, обаче, отново поставя въпроса дали съветът се ръководи от принципите за публичността, прозрачността и демократичност при кадрови назначения, пък били те и на ръководна длъжност в администрацията.

На 28 април т.г. ВСС обяви конкурс за длъжността "главен секретар на ВСС". Срокът за подаване на документи бе определен на 30 дни.

Явиха се трима кандидати – Димитър Тончев, Юлиян Митев (адвокат, бивш председател на Агенцията по вписванията) и Силвия Пенева (адвокат), които, по документи, отговаряха на изискванията на Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар, приети тази пролет. Тримата бяха допуснати до следващия етап – събеседване, което, според правилата, се провежда от комисия "Съдебна администрация", в състав Димитър Узунов (председател), Галя Георгиева, Елка Атанасова, Магдалена Лазарова и Каролина Неделчева.

Събеседването се проведе на 17 юни. Според същите правила всеки член на комисията оценява всеки кандидат по шестобалната система, после се изготвя средна оценка. За допуснати се смятат онези от кандидатите, които получат минимум 4.50.

Какво е станало на самото изслушване, какви въпроси са били задавани и как са оценявани кандидатите не е ясно, защото на сайта на ВСС не е качен протокол от него. Но на събеседването единствено Димитър Тончев е получил над 4.50, става ясно от протокол от заседание на комисията "Съдебна администрация".

На заседанието на съвета в сряда бе проведено кратко изслушване на Тончев. Членовете на съвета обаче не гласуваха кандидатурата му веднага след изслушването, а вместо това си дадоха 10 минути почивка, което остави у наблюдателите впечатлението, че може би има някакъв проблем, който не е за пред камерите. Веднага след отдиха се пристъпи към гласуване и бившият зам.-правосъден министър бе избран за главен секретар.

Факт е обаче, че начинът, по който беше избран Димитър Тончев, се различава от процедурата, по която навремето бе избрана Славка Каменова.

През март 2005 г. Висшият съдебен съвет проведе конкурс за избор на главен секретар. Кандидатите и тогава бяха трима – Славка Каменова, Павел Павлов (юрист в НСБОП) и адвокат Владимир Велевски. И тримата бяха изслушани на заседание на Висшия съдебен съвет, бяха им задавани въпроси и едва след това кадровиците на Темида избраха Каменова.

Всъщност именно при такова изслушване всички членове на съвета сами за себе си могат да си изградят мнение за кандидатите, всеки член може да задава въпроси и после да прецени кой от кандидатите би бил най-подходящ.

При процедурата, която бе приложена сега, на практика изборът е направен не от ВСС, а от комисията "Съдебна администрация", която предварително селектира тримата кандидати до един и само него предлага за гласуване. Това, разбира се, в никакъв случай не означава, че Димитър Тончев не е най-подходящият кандидат, а че няма сигурност в критериите, по които ВСС прави един или друг избор.

 

  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: ВСС си избра за главен секретар бивш член на съвета