Правен свят: Втори гаф за днес. Провали се и изборът за шеф на Окръжен съд Монтана

публикуваме препечатка от legalworld.bg:

Втори провален избор на административен ръководител беляза днешното заседание на Висшия съдебен съвет (ВСС). Кадровиците на Темида не успяха да изберат председател на Окръжен съд-Монтана. Малко преди това се провали и изборът за окръжен прокурор на Габрово.

За поста на окръжен съдия на Монтана се кандидатираха трима души – Красимир Семов (шеф на РС-Монтана), Светла Станимирова (съдия в ОС-Монтана) и Милена Бранкова (зам.-председател на ОС-Монтана). Нито един от тримата не успя да събере необходимия брой гласове – минимум 13.

При този избор, обаче, ВСС се опита да въведе практика, която може да се окаже порочна и опасна. Под предлог, че някой член на съвета се е объркал при гласуването, само защото нито един от кандидатите не е събрал необходимия брой гласове, ВСС прегласува избора. Проблемът е, че,ако се възприеме тази схема, занапред членовете на съвета могат да се "объркват", докато не изберат, когото трябва. Подобен подход е в разрез с принципите за справедливост, прозрачност и честност при изборите на административни ръководители.

Въпросите, които бяха зададени към кандидатите днес, бяха съсредоточени върху отношенията между ръководството и съдиите в РС-Монтана. Стана ясно, че има напрежение и "отношенията са сложни". Такъв проблем нямало в ОС-Монтана.

Красимир Симов обясни, че срещу него е имало сигнал от две негови колежки, в резултат на което му е образувано дисциплинарно производство. Не стана ясно за какво нарушение, но той заяви, че не е нарушавал Етичния кодекс на магистратите.

Другите две кандидатки също признаха за сложни и недобри колегиални отношения в РС-Монтана. Но добавиха, че ако бъдат избрани, ще предприемат мерки за туширане на напрежението.

Направи впечатление друг въпрос, който бе поставен на Красимир Семов. Милка Итова каза, че в РС-Монтана имало съдия, който никога не изписвал делата си в срок и попита какви мерки Семов е предприел в тази насока. Той заяви, че, независимо от опитите си, не е успял да се справи с този колега и да го накара да пише мотивите си в срок. "Колегата има страхотни здравословни проблеми и самият той не ги осъзнава. Молих го да бъде изслушан от ВСС, но той отказа", добави Симов. Не стана ясно за кого става дума и дали някога този магистрат е бил наказван.

Иначе, при представянето си съдийките Светла Станимирова и Милена Бранкова заявиха, че, ако бъдат избрани, ще работят за уеднаквяване на противоречивата практика като свикват редовно Общо събрание на съдиите, на което ще бъдат канени и колегите им от РС-Монтана.

Съдия Станимирова добави, че ще иска съдействие от ВСС и от Министерството на правосъдието за обновяване на компютърната техника в съда, тъй като тя е много стара и много често създава значителни проблеми. Смята, че трябва да бъде уеднаквена системата за случайното разпределение на делата, защото в ОС-Монтана се използва АСУД, а в РС-Монтана – Law choice.

Съдия Милена Бранкова каза, че иска да въведе случайно разпределение на съдебните заседатели, защото районът е малък и хората се познават. Тя добави, че при извършване на нарушения от страна на съдии би им потърсила отговорност, но трябва да има и човешко, и колегиално разбиране за причините.

Единствено Незабравка Стоева се изказа след изслушването на тримата кандидати. Тя заяви, че ще подкрепи Милена Бранкова, защото задълбочена е вникнала в проблемите в района, не ги е скрила и "би била добър пожарогасител за неутрализиране на създалите се негативи".

При гласуването Красимир Семов не получи нито един глас в своя полза, 14 бяха "против", а осем се въздържаха.

Светла Станимирова пък получи осем гласа "за", 3 "против" и 11 "въздържали се", а Милена Бранкова получи съответно 10/3/9.

При проведения балотаж между двете съдийки Светла Станимирова получи 6 гласа "за", петима бяха против, а 11 се въздържаха. За Милена Бранкова гласуваха съответно 12/4/6.

След този резултат настана лека суматоха сред членовете на съвета, провокирана от липсата на избор. Незабравка Стоева, усмихвайки се, се провикна, че се е объркала и иска прегласуване, което бе и одобрено от колегите й. Но и при второто провеждане на балотажа, нито една от кандидатките не успя да събере необходимия брой гласове – поне 13. Светла Станимирова получи 5 гласа "за", 7 "против" и 10 "въздържали се", а Милена Бранкова – съответно 12/3/7.

В залата се чу възглас, че при ясна визия и цели не е избран кандидат, а това щяло да откаже от участие в избори други магистрати.

 

  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: Втори гаф за днес. Провали се и изборът за шеф на Окръжен съд Монтана