Публикувано е изготвеното представяне на кандидата за председател на Окръжен съд Смолян

В сайта judicialprofiles.bg може да бъде видяно изготвеното представяне на съдия Любен Хаджииванов съгл. методологията на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения", досегашен председател и единствен кандидат за поста административен ръководител на Окръжен съд Смолян. Процедурата бе обнародвана в Държавен вестник, бр. 39 от 9 май 2014 г., а изборът е насрочен за 17 юли. 

 

  • Начало
    • Новини
      • Публикувано е изготвеното представяне на кандидата за председател на Окръжен съд Смолян