На 23 юли ВСС избира председател на Районен съд Петрич, а на 24 юли - на Административен съд Пазарджик

На заседанията на ВСС, насрочени за 23 и 24 юли, предстоят събеседвания и избор на административни ръководители на Районен съд Петрич и Административен съд Пазарджик. Изготвени са представяния на кандидатите и по двете процедури и публикувани в judicialprofiles.bg: Ирина Владимирова Арменова-Янчева, Мая Христова Банчева-Кобурова и съответно Десислава Димитрова Кривиралчева и Мариана Димитрова Шотева.

  • Начало
    • Новини
      • На 23 юли ВСС избира председател на Районен съд Петрич, а на 24 юли - на Административен съд Пазарджик