Правен свят: КПА изслуша кандидатките за шеф на ВКС без да задава въпроси

Препечатка от Правен свят

Само за 20 минути приключи първото публично изслушване на двете кандидатки за председател на Върховния касационен съд – съдийките Таня Райковска и Павлина Панова. Те бяха поканени днес на заседание на Комисията по предложения и атестиране за преценка на професионалните им качества. Да го наблюдават бяха поканени и медиите.

Целта на това публично изслушване на кандидатките така и не стана ясна. Нямаше въпроси, нямаше и коментари за професионалните качества на кандидатките, а самото заседание протече вяло.

Оказа се, че съдиите Райковска и Панова предварително са получили докладите за техните професионални качества, а в началото на заседание председателят на КПА Милка Итова прочете биографичните им данни, цитира части от техните атестации, които от повече от месец са публикувани на сайта на ВСС, използва като мотиви и статистически данни от докладите за дейността на ВКС от 2011 до 2013 година. Направи впечатление, че в изчетеното от нея имаше пасажи и от мотивите на вносителите на предложенията, с които съдийките бяха номинирани за поста.

Съдиите Райковска и Панова заявиха, че нямат възражения по получените доклади и декларираха, че, ако бъдат избрани, ще защитават независимостта на съдебната власт.

В писмо до ВСС от Българския институт за правни инициативи бяха поискали към документите да се приложат и всички медийни публикации за кандидатките, на което съдиите Райковска и Панова не възразиха.
Ясен Тодоров обясни и липсата на въпроси към кандидатките на днешното публично заседание. Ако сега бъдат питани от членовете на КПА, това щяло да обезсмисли дискусията, която трябва да се проведе на 25 септември, за когато е насрочен самият избор. Тодоров каза, че в понеделник двете кандидатки ще присъстват на заседанието на Етичната комисия на съвета, което няма да е публично, а обобщените доклади на двете комисии ще бъдат обявени в четвъртък.

Стана ясно още, че на този етап няма постъпили въпроси от неправителствения сектор, нито от гилдията. По-късно, в официално съобщение на ВСС, разпространено до медиите, също се казва: "До настоящия момент в КПА все още не са постъпили становища за професионалните качества или въпроси от юридически лица или НСО." Едва ли във ВСС чакат да получат въпроси от Националната служба за охрана, коментираха юристи и добавиха, че става дума за забавна грешка.

В края на изказването си Тодоров пожела успех и добро представяне на двете кандидатки.

Милка Итова приключи заседанието с клишираната фраза – двете съдийки са поканени на заседанията на комисиите, за да могат членовете на ВСС да направят своя информиран избор.

  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: КПА изслуша кандидатките за шеф на ВКС без да задава въпроси