Кандидатките за шеф на ВКС очакват честен избор

Публикуваме препечатка от сп. Правен свят.

Двете кандидатки за поста председател на Върховния касационен съд – съдиите Таня Райковска и Павлина Панова очакват изборът да бъде честен и нямат основания да се съмняват в системата за електронно гласуване на Висшия съдебен съвет. Това стана ясно на пресконференция, която двете дадоха пред медиите преди изслушването им от колегите им от ВКС.

Журналистите поискаха да знаят какво е мнението им за споровете дали трябва да се гласува в бюлетини или чрез електронната система на ВСС.

Съдия Павлина Панова заяви, че за машинната система на ВСС отдавна се чуват гласове както отвън, така и вътре, в самия ВСС. Припомни, че през това лято представител на съвета организирал демонстрации на тази система. "Предполагам, че е успял да убеди представителите на НПО и поканените посланици в това доколко надеждна е електронната система за гласуване. Този въпрос беше повдигнат и по време на гласуването за главен прокурор. Очевидно той тлее във ВСС и аз смятам, че ако има някакво съмнение, то трябва по експертен път да бъде отстранено всякакво съмнение дали тази система може да бъде манипулирана, дали може да се наруши тайната на гласуването...

След като ВСС провежда избори в системата, аз нямам основания да считам, че проблемът в настоящата процедура ще бъде точно електронната система", заяви съдия Панова.

Колежката й съдия Таня Райковска каза, че напълно споделя това мнение. "Най-важни са законите и правилата. След като ВСС е посочил изрично, че ще се гласува електронно, той трябва да ни убеди, че действително изборът ще бъде честен. Ние видяхме, че имаше подобна демонстрация пред обществеността и нямам основания да добавя нещо повече от това, което каза г-жа Панова, защото всеки четвъртък ВСС избира магистрати.

За мен по-скоро въпросът е такъв – дали ще бъде на хартиен носител с отбелязване, дали ще бъде по електронен път, ако ние сме сигурни в системата, че вярно отразява резултатите, тогава по-важно е как ние ще убедим членовете на ВСС в едно публично изслушване и те да преценят кой е по-достойният кандидат за председател", каза съдия Райковска.

Съдия Панова добави, че така или иначе темата за начина на гласуване е поставена на широко обсъждане, дори Европейската комисия е повдигнала този въпрос и очевидно трябва да се сложи край на този дебат и фокусът да падне върху процедурата.

Двете кандидатки бяха питани и какво ги е посъветвал председателят на ВКС проф. Лазар Груев, когато са станали ясни намеренията им да се кандидатират и дали ще следват неговите съвети.

Съдия Панова заяви, че нейната номинация е станала факт преди тази на съдия Райковска. Добави, че процесът за нейното номиниране е започнал в края на месец май, когато членове на съвета са разговаряли с нея. Тя имала своите колебания дали да приеме, разговаряла с проф. Груев. Като научила, че той няма нищо против, дала съгласието си. Добави, че не е получавала съвети нито от него, нито от когото и да било друг.

Съдия Райковска обясни, че е получила предложение от петима членове на съвета, които са съдии. "Когато проведохме разговор с колегите, това беше петък, не мога да ви кажа датата, тогава официално имаше среща и разговори с мен. Имах много малко време да помисля, след което реших, че мога да участвам в този избор. След което незабавно, в понеделник, уведомих председателя на ВКС. Имах среща и откровен разговор с него. Оттам нататък не съм го виждала, не съм го чувала и по никакъв начин не сме имали какъвто и да е разговор, до настоящия момент", така съдия Райковска даде да се разбере, че и тя не е получавала съвети.

Тук журналисти попитаха двете кандидатки дали са получавали съвети от главния прокурор Сотир Цацаров, на което съдийките категорично отговориха с "не". Съдия Райковска само добави, че дори не познава главния прокурор. Обясни, че веднъж се е срещала с него – през далечната 1999 г. на конференция по европейско право.

Журналисти попитаха съдия Райковска дали не се чувства употребена по повод изказването на члена на ВСС Мария Кузманова от преди няколко месеца. Тогава Кузманова, която е един от вносителите на предложението на съдия Райковска, заяви, че след като е изтекла информация за номинирането на съдия Панова, членове на ВСС са обсъдили коя кандидатура би била достойна за поста председател на ВКС и така са се спрели на името на Таня Райковска.

"Аз не съм слушала това интервю. Разбрах за него от други колеги. Нямам усещането да съм употребена. Разговорът, който проведоха петимата съдии от ВСС беше в много по-друга посока. Те ме убедиха по друг начин, че изборът изисква да участват няколко кандидати, че виждането на ВСС е в избора да участват съдии вътре от ВКС, което е най-доброто и че са се спрели на мен, защото имам дълъг професионален и управленски опит. Това ми беше обяснено. Аз нямам усещане, че някой ме е употребил за нещо", заяви съдия Райковска.

Съдия Панова пък бе попитана как ще отстоява независимостта на съдебната система, на което тя отвърна, че ВКС седи на върха на една система от съдилища и ВКС е отговорен за независимостта на всички съдилища. "С активната си позиция за това, че не бива да се допуска говорене по отношение на съдиите, с което се накърнява въобще техният суверенитет правилно да решават делата само на закона и вътрешното им убеждение, твърдение за различни влияния, без да са доказани тези влияния, уронват престижа на съдебната система, намаляват доверието на обществото в това, че правосъдието действително се осъществява по правилата. Бих имала активна позиция в качеството си на председател, за да преустановявам такива говорения и нападки. Разбира се, когато те бъдат осъществени, ще имам позиция за опровергаването им, когато установя, че не отговарят на истината. Ще търся съдействието на ВСС за съвместни действия. Когато такова съдействие няма или то се забавя във времето, ще действам самостоятелно. Позицията на председателя на ВКС по отношение на независимостта трябва да бъде такава, че съдиите да усещат свободата от всякакви политически, икономически или корпоративни интереси. Съдебната власт трябва да се чуваства сигурна в своя бюджет и да не се поставя на колене, да се моли, за да получава финансово стимулиране, за да осъществява правосъдието в страната", каза още съдия Панова.

Един факт от биографията на съдия Райковска предизвика любопитството на журналисти. Тя е отбелязала, че през далечната 1994 г. е била член на ЦИК по заместване за няколко месеца. Днес съдия Райковска обясни, че не е била посочена от никоя партия, а поканена от администрацията на президента, тъй като член на ЦИК се явил като кандидат-депутат. Съдия Райковска каза още, че по онова време много съдии са били членове на ЦИК и спомена името на покойния съдия Румен Янков.

Тъй като пресконференцията се проведе точно преди самото изслушване на двете кандидатки от колегите им от ВКС, логичен бе интересът на медиите да научат какво очакват от това изслушване и ако мнозинството подкрепи едната или другата, как това би им се отразило.

Както съдия Райковска, така и съдия Панова оцениха изслушването като една добра, важна стъпка. И двете, обаче, отбелязаха, че според Правилата за избор на председатели на ВКС и ВАС и главен прокурор, е предвидено само изслушване на кандидатите, не е предвидено процедурата да приключи със становище в подкрепа на едната или другата.

Според съдия Райковска въпрос на гледна точка на събранието е как ще изрази становище, дали ще изрази становище и по какъв начин. "Това е въпрос на тези хора, които ще се съберат на събранието. Това дори не е общо събрание, то не е свикано от председателя на ВКС, не е свикано по съответни правила, които да казват кой да присъства, кога да присъства, какъв ще е дневният ред и т.н. За мен хората, които са организирали събранието, съдии от ВКС, ще преценяват дали да ни дават оценка, по какъв начин да ни дават оценка и т.н. Моята роля е да се явя и да отговоря на въпросите", каза още съдия Райковска.

Съдия Панова заяви, че изслушването е проява на активна позиция на съдиите от ВКС, за да изразят мнението си какъв председател желаят да имат занапред. "Смятам, че това е малка, но важна крачка към тенденцията все повече съдиите да се самоуправляват и мисля, че тогава, когато обществото, чрез конституцията и законите, е гласувало доверие в съдиите да решават чуждите съдби, те имат пълното право по някакъв начин да преценяват и решават съдбата на живота в този съд. Изслушването за мен е позитивно. Смятам, че всички колеги с висок професионализъм ще се отнесат сериозно към него.

В правилата на ВСС е предвидена тази процедура пожелание, в хода на нея колегите могат да изразяват становища, но не се предвижда процедурата да приключва със становище категорично изразено в подкрепа на един или друг кандидат", каза още съдия Панова.

От думите и на двете стана ясно, че събранието се подготвя от инициативен комитет на граждански съдии от ВКС. Според съдия Панова самото събрание ще прецени по какви правила ще протече.

Колежката й Райковска каза, че би имало значение и представителността на събранието. ВКС е от 110 души и би имало значение колко от тях ще се явят на събранието, за да има, ако трябва, някаква воля, обясни съдия Райковска. Според нея, по някакъв начин, трябва да се отчете кои хора са били на събранието. "Колегите, които присъстват, поне да подпишат накрая протокола, за да се знае колко са тези души. Т.нар. профил, който беше депозиран пред ВСС, няма подписи на лицата, има само написани имена на компютър.

Дори свикването, доколкото аз видях във вътрешния сайт на ВКС, в самата покана няма имена и не се знае кои са лицата, инцииативния комитет и т.н. След като няма писани правила, за мен е важно да се знае кой е присъствал на това събрание, да се легитимират тези лица и да подпишат протокола", каза още съдия Райковска.

И двете отрекоха някой някога да им е предлагал или да е правил опити да им предлага подкуп. Съдия Райковска отбеляза, че спазва хигиена на личните контакти, не ходи по бели покривки, не ходи по коктейли, води изключително затворен живот, от което страда семейството й.