СЕГА: Добрич скандално ще избира съдебни заседатели по партийни квоти

публикуваме препечатка от segabg.com с автор Иван Петров:

Общинският съвет в Добрич се кани да излъчи кандидати за съдебни заседатели на партиен принцип, съобщи сайтът belejnik.bg. Той оповести писмо, изпратено от секретариата на съвета до всички 41 съветници. Според него, тъй като в съда ще се проведе избор на заседатели, всеки съветник може да прави номинации, но разпределението накрая ще стане по формулата: ГЕРБ - 32, БСП - 10, "Атака" - 4, ДПС - 3, "Граждани в повече" - 3, ВМРО - 1. Квотите са формирани според резултатите от местните избори през 2011 г.

Случаят е скандален, тъй като от съдебните заседатели се очаква почтеност и безпристрастност, а изборът им трябва да става въз основа на висок морал и авторитет, а не по партийни квоти. Те са особено важна фигура, защото представляват гражданското общество в съдебния процес, а гласът им има същата тежест като на съдията. Така двамата заседатели могат да обезсилят гласа на юриста, когато се гласува каква да е присъдата.

Въпреки това масовата практика е, че доминиращите партии в общинските съвети успяват да наложат свои кандидати за заседатели. Обществена тайна е, че общинските съветници разпределят местата на квотен партиен или приятелски принцип и списъците са пълни с "правилни" хора, които да изкарат някой лев.

През пролетта организацията, която обединява съдебните заседатели, заплаши с протести, ако управляващите не уредят в нормативен акт статута им. В момента оскъдната уредба се намира в няколко изречения в Закона за съдебната власт.

ИЗИСКВАНИЯ

Кандидатите за заседатели се предлагат от общинските съвети и формално се избират от общите събрания на съдилищата. Законът поставя скромни изисквания - да са дееспособни български граждани, над 21 години, но под 65-годишни към момента на определянето им, да се ползват с добро име в обществото и да не са осъждани за умишлено престъпление. 10% от тях трябва да имат педагогическо образование. Заседателите получават хонорар от бюджета на съдебната власт. 

 

  • Начало
    • Новини
      • СЕГА: Добрич скандално ще избира съдебни заседатели по партийни квоти