Правен свят: Милка Итова към "революционното" малцинство във ВСС И на г-н Борисов не му е било приятно да прави широка коалиция, но в името на държавността я направи. ВСС отказа да променя правилата за избор на тримата големи и да въведе гласуване с бюлетини

препечатка от legalworld.bg

И на г-н Борисов не му е било приятно да прави такава широка четворна коалиция, но в името на дължавността я направи. ВСС досега е пазил добрия тон и избира подходящи административни ръководители. Това че революционното малцинство във ВСС не е било за определен избор, не означа, че този избор е лош. Вижте колко часът е. Утре започваме от рано, имаме изслушване и избор на кандидатите си. Целият този труд трябва да бъде уважаван.

Това стъписващо изказване направи Милка Итова по време на дебатите на днешното заседание на Висшия съдебен съвет за промени в Правилата за избор на председателите на ВКС и ВАС и главния прокурор.

"Не се чувствам революционер. Винаги съм споделяла възгледите на Каравелов за просветителските позиции", отвърна й Юлия Ковачева.

Тя, заедно с колегите си Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев и Камен Иванов предложиха гласуването да бъде с бюлетини, защото бюлетината гарантира състезателност на процедурата, равнопоставеност на кандидатите, гарантира правото и задължението за еднократно положително волеизявление, продиктувано само и единствено от качествата на кандидатите, а не например от резултатите от вота за първия кандидат.

Вносителите на предложението изтъкват, че електронната система на ВСС не може да гарантира едновременно, тайно гласуване при условия на равнопоставеност на кандидатите, при наличието на повече от един.

Те припомнят и няколко "сгрешени" избора на ВСС, които бяха прегласувани. Така например миналата седмица при първото гласуване ВСС не успя да избере шеф на РС-Варна. Но Димитър Узунов каза, че се е объркал, ВСС прегласува и така вече РС-Варна си имаше началник. Това не е единственият случай, в който ВСС, с аргумент "обърках се", се опитва да постигне определен резултат при избори за административни ръководители.

Четиримата членове на съвета смятат, че трябва да се върне дълготрайната практика на предишните състави на ВСС, които гласуваха с бюлетини при двама и повече кандидати за един пост. Защото само така ще се гарантира тайната на вота, еднократно волеизявление, което подлежи на контрол при спор за законосъобразност.

Ясен Тодоров и Соня Найденова възразиха срещу предложението. Изтъкнаха, че системата е сигурна, а ВСС трябва да продължи да извършва изборите така, както е почнал – чрез електронната система. То отразява един и същи резултат от една мисловна дейност, констатира Найденова.

Камен Иванов обаче заяви, че прегласуванията, които прави ВСС, създават у колегите му съдии усещането за нещо не дотам откровено, ясно и точно, остава привкус на горчивина. Затова той призова исканията за прегласуване да бъдат отправяни преди обявяването на крайния резултат, защото другото компрометира ВСС като колективен орган.

Гласуването с бюлетини, обаче, беше подкрепено само от шестима членове на съвета, 11 бяха "против", а четирима се въздържаха.

Предложенията за промени в правилата бяха внесени извънредно днес, за да бъдат обсъдени преди старта на процедурата за избор на председател на ВКС, което трябва да се случи на утрешното заседание на съвета. При първия опит да бъде избран приемник на проф. Лазар Груев, членове на съвета отказваха да променят правилата при висяща процедура.

На утрешното заседание ВСС трябва да обсъди и въпроса за избор на изпълняващ функциите шеф на ВКС, защото е недопустимо върховен съд да остане без временен ръководител.

Нито Конституцията, нито Законът за съдебната власт, обаче, уреждат изрично реда, по който се избира и.ф. председател в случай на изтичане мандата на титуляра и при липсата на избор на негов приемник.

Затова, по аналогия трябва да се приложи онзи текст от съдебния закон, който в най-голяма степен е по-близък до казуса. В случая това е чл. 175, ал. 4 от ЗСВ, който гласи: "При предсрочно прекратяване на мандат на административен ръководител на негово място се назначава лице, чийто мандат започва да тече от датата на встъпването му в длъжност. До встъпването в длъжност на нов административен ръководител неговите функции се изпълняват от определен от Висшия съдебен съвет заместник."

Всъщност практиката на съвета, с някои изключения, е именно позоваването на този текст при определянето на изпълняващи функциите председатели на съдилища. И именно това трябва да направи и в случая с ВКС, и то по най-бързия начин, за да не стои една върховна инстанция без ръководител.

 

  • Начало
    • Новини
      • Правен свят: Милка Итова към "революционното" малцинство във ВСС И на г-н Борисов не му е било приятно да прави широка коалиция, но в името на държавността я направи. ВСС отказа да променя правилата за избор на тримата големи и да въведе гласуване с бюлетини