Представяне на изследване "Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство"

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е / П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Фондация „Български институт за правни инициативи” (БИПИ) има удоволствието да Ви покани на пресконференция за представяне на резултатите от изследване на тема „Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство”.

В годините на преход отделни части от съдебната система бяха подлагани на различни социологически проучвания, но прокуратурата някакси оставаше встрани от тази дейност. Настоящето изследване прави опит да компенсира това своеобразно „отсъствие” и да представи възгледите на редовите прокурори по теми свързани както с условията, в които работят, така и с оценката, която те дават за реформата провеждана вътре в прокуратурата. Наред с това,  изследването предоставя и една по-детайлна снимка на състоянието на прокурорската дейност, предизвикателствата на ежедневието и очакванията за промени. При провеждане на изследването целенасочено е търсено мнението преимуществено на редовите прокурори, тъй като именно тяхното виждане може да даде обективна оценка за състоянието на държавното обвинение и да стимулира разговор за устойчивост на реформата в системата подкрепена от всеки един прокурор. В допълнение, изследването прави опит да покаже кои са елементите от системата, чието реформиране е неотложно и трябва да бъде осъществено на всяко едно ниво, за да бъде реално усетено и припознато като работещо.

Изследването е елемент от проекта на БИПИ „Индекс на реформата в прокуратурата” (2013), който се осъществява със съдействието на Фондация „Америка за България”.  Проведено от социологическа агенция Глобал Метрикс, изследването е представително за прокуратурата на Република България.

Представянето ще се проведе на 15.12.2014 г. (понеделник) от 11:30 ч. в Американски център на площад „Славейков”. 

  • Начало
    • Новини
      • Представяне на изследване "Нагласи на прокурорите за реформи в прокуратурата и наказателното производство"