Посещение на д-р Мат Клайман и д-р Браян Остром в България, във връзка с текущото изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела

В рамките на две седмици в началото на м. декември 2014 г. двама експерти от "Националния център на щатските съдилища" (САЩ) посетиха България по покана на "Български институт за правни инициативи" и с подкрепата на Фондация "Америка за България". Целта на посещението на д-р Мат Клайман и д-р Браян Остром бе да се запознаят с текущото изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела, което се провежда по поръчка на Висшия съдебен съвет и се организира от Комисията по отчитане и анализ на натовареността на органите на съдебната власт към ВСС.
Двамата експерти в областта на съдебните изследвания посетиха редица районни и окръжни съдилища в страната, където се срещнаха и разговаряха със съдиите и административните ръководители относно процеса по попълване на анкетните карти, с които се провежда социологическото изследване, както и собствените механизми, които отделни съдилища са разработили и прилагат за по-справедливото и равномерно разпределение на делата между съдиите в съответния съд. Г-н Клайман и г-н Остром разговаряха още с членовете на Комисията по натовареността и други членове на ВСС, експерти от социологическата агенция, оказваща техническа помощ при провеждане, анализ и обработка на данните от изследването, както и с експерти в Националния институт на правосъдието. Двамата експерти бяха придружавани от представители на БИПИ по време на срещите. Подписано бе и споразумение за сътрудничество между "Националния център на щатските съдилища" и Висшия съдебен съвет.
В края на визитата ще се проведе кръгла маса, на която гостите ще споделят своите наблюдения и оценки във връзка с провежданото емпирично изследване, придобити от разговорите с участвалите в изследването съдии и експерти.

---------------------------------

Д-р Матю Клайман е главен консултант в областта на съдебните изследвания в Националния център на щатските съдилища (НЦЩС) в Уилямсбърг, щата Вирджиния. Д-р Клайман е работил в Съединените щати и в чужбина по проекти, свързани с разработването на модели за оценка на ресурсите за магистрати, съдебни служители, прокурори и служебни защитници. По-специално той разработва моделите за измерване на натовареността на съдиите в Косово, Западния бряг, Отарио, Канада и десетки щати на САЩ. Изследванията му са насочени още към разработването на инструменти за съдебните системи в партньорство, чрез които те ефективно и ефикасно да управляват своите организации. В последно време  работата му е фокусирана върху стратегическо планиране, управление на делопотока и въвеждане на специфични за отделните съдилища показатели за работата, включващи разработването на показатели за управлението на делата в съдилищата за малолетни и непълнолетни в Сърбия. Матю Клайман е доктор по политически науки от Щатския университет на Мичиган.


Д-р Браян Остром е главен консултант в областта на съдебните изследвания в НЦЩС в Уилямсбърг, щата Вирджиния. През своя двадесет и пет годишен стаж в НЦЩС той е работил със съдилища в САЩ и чужбина. Основните изследователски занимания на д-р Остром варират от проучването на процеса по налагане на наказателни присъди, през реформа в гражданското правораздаване, до културата на управление на съда, съдийското натоварване и дейността на съдилищата. Д-р Остром е работил като главен изследовател за много широкомащабни изследвания на натовареността в съдебните системи, включително в щатите Вирджиния, Мичиган, Флорида, Калифорния, Минесота, Ню Хемпшир, Уисконсин и Тексас, както и в системата на служебната защита в Мериленд. Д-р Остром е съавтор на изследването "Оценка на нуждите от съдии и съдебни служители". Той ръководи и разработването на системата за измерване на работното представяне "Съдебни Инструменти". Д-р Остром има докторска степен по икономика от Университета на Вашингтон.

  • Начало
    • Новини
      • Посещение на д-р Мат Клайман и д-р Браян Остром в България, във връзка с текущото изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела