Български институт за правни инициативи стартира своята уеб платформа за граждански мониторинг на парламентарните назначения

Български институт за правни инициативи официално стартира своята уеб платформа за граждански мониторинг на парламентарните назначения.

Сайтът е насочен към повишаване на информираността на гражданите; прозрачността на процедурите и отговорността при назначенията на ръководителите на независимите контролни и регулаторни органи от Народното събрание.

Правим го, защото:

(1) е важно обществеността да знае кои са хората и как Народното събрание ги избира, за да заемат висшите държавни постове в страна;
(2) процедурите по назначенията трябва да са прозрачни, за да се гарантира, че именно най-подходящият кандидат ще бъде назначен;
(3) по този начин създаваме инструмент за гражданско наблюдение, което е значим индикатор за устойчива демокрация.

Сред първите процедури, които БИПИ ще наблюдава, са избора на член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори,  подуправител на Българска народна банка, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет, член на Комисията за финансов надзор, чийто мандат изтича през юли 2015 г.

Институтът ще наблюдава назначенията, съгласно мандатността на съответната позиция. За целта сме изготвили график на назначенията.

Същевременно уеб платформата е гъвкав инструмент, който позволява на екипа на БИПИ да осъществява ефективен граждански мониторинг и извън първоначалния график.

Проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ е безвъзмездно съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

  • Начало
    • Новини
      • Български институт за правни инициативи стартира своята уеб платформа за граждански мониторинг на парламентарните назначения