Народното събрание избра съдия Теодора Точкова за главен инспектор в Инспектората на ВСС

Народното събрание избра съдия Теодора Точкова за главен инспектор към Инспектората на ВСС.

Съдия Точкова получи 195 гласа "ЗА", 1 "против" и 1 "въздържал се". Съдия Вера Чочкова събра само 35 гласа "ЗА", двама бяха против и 124 се въздържаха.

Можете да се запознае с профила на съдия Точкова тук.

  • Начало
    • Новини
      • Народното събрание избра съдия Теодора Точкова за главен инспектор в Инспектората на ВСС