БИПИ предлага гражданска коалиция в подкрепа на нуждата от високи стандарти при парламентарни назначения

На 14 май 2015 г. Теодор Славев, изследовател в БИПИ и координатор на проект "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения" взе участие в организираната от Институт "Отворено общество - София" и Фондация "Работилница за граждански инициативи"  конференция "Демокрация и гражданско участие. Ролята на неправителствените организации" в рамките на Третата годишна среща за насърчаване на сътрудничеството и обмен на добри практики в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

Теодор представи парламентарната практика от отношение на назначенията в 42 НС и 43 НС, резултатите от проект „Инициатива за прозрачни парламентарни назначения“ и онлайн платформата за гражданско наблюдение на парламентарните назначения като механизъм за публичен мониторинг.
Интересът на лекторите в панел „Граждански мониторинг на публични политики“ и участниците бе привлечен от отправената покана за присъединяване към гражданска коалиция, която да настоява за високи стандарти за публичност, прозрачност и отчетност при назначенията на висши държавни служители, извършвани от парламента. Коалицията ще бъде официално представена през м. септември тази година.

Научете повече на www.appointmentsboard.bg 

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ предлага гражданска коалиция в подкрепа на нуждата от високи стандарти при парламентарни назначения