Изготвено е публично представяне на кандидата за председател на Апелативен съд Бургас - г-жа Деница Вълкова-Петкова

В бр. 27 на Държавен вестник от 27.02.2015 г. бе обявен конкурсът за административен ръководител на Апелативен съд Бургас. Кандидат по процедурата е Деница Вълкова-Петкова, съдия в Апелативен съд Бургас.

БИПИ изготви публично представяне на съдия Вълкова-Петкова по методологията на проекта "Инициатива за прозрачни съдебни назначения". Представянето бе изпратено на съдията за коментар и бележки. Г-жа Вълкова се отзова на поканата и активно комуникира с екипа на БИПИ по уточняване на съдържанието на представянето й. Същото е публикувано на страницата на проекта judicialprofiles.bg.

Съдия Вълкова отговори и на въпросите в анкетата, която й бе изпратена за попълване заедно с профила. Там тя споделя, че най-силно влияние за ефективното и компетентно изпълнение на работата й като съдия оказват възпитаното от родителите чувство за отговорност, дисциплинираност, уважение към колегите и хората, с които общува, както  и непрекъснатият стремеж към усъвършенстване и  обучение. Повече за професионалния път на Деница Вълкова и отговорите на въпросите в анкетата можете да откриете в нейното публично представяне на страницата на проект "Инициатива за прозрачни съдебни назначения".

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Изготвено е публично представяне на кандидата за председател на Апелативен съд Бургас - г-жа Деница Вълкова-Петкова