Народното събрание стартира процедура по избор на съдия в Конституционния съд

Конституционният съд на Република България е политически независим държавен орган, който осигурява върховенството на Конституцията. Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и Закона за конституционния съд (чл. 1 ЗКС).

Съставът на Конституционния съд включва 12 съдии и се обновява през три години. Народното събрание избира четирима конституционни съдии, президентът назначава четирима конституционния съдии, а останалите четирима се избират на общо събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Мандатът на съдиите от Конституционния съд е 9 години. Те не могат да се избират повторно на тази длъжност. През 2015 г. предстои да изтекат мандатите на четирима конституционни съдии – по един от квотите на Народното събрание (Красен Стойчев, на 26 октомври 2015 г.) и Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС (Благовест Пунев, на 21 септември 2015 г.) и двама от квотата на президента (Димитър Токушев и Пламен Киров, на 5 октомври 2015 г.).

В дневния ред за заседанието на Комисията по правни въпроси към НС за 4 септември 2015 г. под т. 1 е включено "Обсъждане и приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание". С това се поставя начало на процедурата в НС по избор на конституционен съдия от неговата квота.

Хода на процедурата можете да проследите на www.appointmentsboard.bg.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • Народното събрание стартира процедура по избор на съдия в Конституционния съд