БИПИ организира среща за гражданска коалиция за прозрачни назначения

Български институт за правни инициативи отправя покана към неправителствени организации за среща-дискусия, на която да се обсъдят съвместни действия за повишаване качеството на парламентарните процедури по назначения на висши държавни служители. До края на 2015 г. изтичат мандатите на членове и ръководства на изключително важни органи като Конституционния съд, Комисия за защита на конкуренцията, Инспектората към Висшия съдебен съвет и др.

42 Народно събрание стана емблема за непрозрачни и скандални назначения. За съжаление 43 Народно събрание все още не съумява да преодолее дефицитите на предшественика си. Народните представители нарушават собствения си Правилник за организация и дейността на НС като не спазват сроковете, предвидени в него за публично оповестяване на документи. Въпреки че съществува нормативна възможност за извършване на задълбочени проверки за качествата на кандидатите, такива не се извършват от водещите комисии по избора. Напротив, от процедурите лъха на непублични договорки и предрешеност. 
БИПИ е убеден, че е необходим постоянен граждански натиск, за да се наложат стандарти за прозрачност, публичност и отговорност при парламентарните назначения. Това може да се постигне чрез гражданска коалиция от неправителствени организации, които действат координирано и са създали гъвкави механизми за застъпничество за прозрачни процедури, осигуряващи конкурентна среда и спазване принципите на меритокрацията, от една страна, и механизми за натиск за спазването им от народните представители при провеждане на процедурите, от друга страна.

 

се посочва в поканата.

Срещата ще се проведе на 10 септември от 16:00 ч. в зала ,,Мати-Д“ .

Към пълния текст на ПОКАНАТА.

 

 
  • Начало
    • Новини
      • БИПИ организира среща за гражданска коалиция за прозрачни назначения