Фокус: Депутатите приеха процедурни правила за избор на инспектори в Инспектората към ВСС

препечатка от focus-news.net с автор Люба Алексиева:

Депутатите приеха процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет, предаде репортер на Агенция "Фокус". Решението бе прието единодушно с 99 гласа "за". Предложенията за кандидати за инспектори се правят от народни представители в писмена форма чрез деловодството на НС до Комисията по правни въпроси в 17-дневен срок от приемането на тези правила от парламента. Предложенията трябва да съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат.

За избрани ще се считат кандидатите, които са получили най-много гласове при спазването на изискването за мнозинство. В случай, че повече от 10 кандидати получат необходимия брой гласове, то измежду тези, получили необходимия, но най-малък равен брой гласове, се провежда балотаж и за избран се смята този, който е получил най-много гласове, но не по-малко от две трети от общия брой депутати.
По време на дебатите Янаки Стоилов от БСП предложи срокът за предлагане на кандидати да бъде вместо 10-дневен, 14-дневен.
От своя страна председателят на Комисията по правни въпроси и депутат от ГЕРБ Данаил Кирилов посочи, че подкрепя аргументите, представени от Янаки Стоилов. "Бяха дискутирани и в правна комисия, имаше предложения за 14-дневен срок. По графика, ако срокът е 14-дневен, това означава на 26 декември в зала да се произведе избора, за което няма възможност и парламентът няма да работи. Следващата седмица НПО, които осъществяват мониторинга, ще бъдат на обсъждане в парламента под егидата на Правна комисия", заяви Кирилов. Малко по-късно той направи предложение срокът за внасяне да бъде 17-дневен и бе подкрепен единодушно с 96 гласа "за".
Янаки Стоилов отбеляза, че ваканцията на парламента е в първите дни след нова година и е възможно след прекъсването към датата 19 януари фазата да приключи. "Дори и при тези условия с нищо няма да се наруши приемствеността в съставите на Инспектората", посочи Стоилов.
Петър Славов уточни, че всички от ПГ на РБ имат намерение срокът да се удължи на 17 дни. "Нека да изберем най-добрите кандидати. 17 дни е по-добре от 14 и ние ще го подкрепим", добави Славов. Той предложи още да има проверка на кандидатите дали са имали принадлежност към структурите на Държавна сигурност и предложението му бе подкрепено от народните представители.

Методи Андреев от ГЕРБ подкрепи думите на Петър Славов, като посочи, че трябва да има и предварителна проверка, за да може обществото да знае кои са тези кандидати. "Трябва да има максимална публичност при издигането на кандидатите. Имаше два грандиозни скандала в съдебната система и бяха свързани с кадруването отвън - кадруване, което не може да бъде обяснено. Призовавам да има и декларация за принадлежност към масонски организации", заяви Андреев.

Мартин Димитров от РБ също изрази подкрепа към Методи Андреев и Петър Славов. "Редно е да има проверка към Държавна сигурност. Народните представители ще бъдат запознати за кого гласуват. Да знаем за кого гласуваме и кой кой е, е много важно", каза още Мартин Димитров. 

  • Начало
    • Новини
      • Фокус: Депутатите приеха процедурни правила за избор на инспектори в Инспектората към ВСС