В Народното събрание се проведе среща на тема: "Структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения"

Българският институт за правни инициативи, в рамките на проекта си "Инициатива за прозрачни парламентарни назначения", осъществява мониторинг върху процедурите за избор на ръководствата на еднолични и колективни органи, проведени от 42-то и 43-то Народно събрание. 

Инфографика, представяща парламентарните назначения в 42 НС и 43 НС по критериите конкуренция и продължителност на процедурата
 
Инфографика, представяща парламентарните назначения в 42 НС и 43 НС по критериите прозрачност на излъчване на кандидатите, проверка за почтенност и обсъждане на състоянието на сектора и органа
  • Начало
    • Новини
      • В Народното събрание се проведе среща на тема: "Структурирани дебати за прозрачни парламентарни назначения"