Човекът под тогата част XV: Съдия Анжела Каптейн за това колко е важно да имаме вяра в съдиите

"Няма общество без съдебна система. Това е изключително важно да бъде разбрано. Когато държавата преминава през труден период, няма как той да бъде преодолян без здрава съдебна система. Вярвайте на съдиите, вярвайте им. Можете да бъдете критични към системата, но имайте вяра в тях." Анжела Каптейн, апелативен съдия в Хага, Южна Холандия.

Анжела Каптейн бе гост на организираната от Съюза на съдиите в България работна среща на тема "Подбор, обучение и правомощия на съдебните помощници" на 19 и 20 февруари. Събитието се проведе в рамките на проект "Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България", финансиран от Министерство на външните работи на Кралство Холандия. Съдия Каптейн е родена през 1956 г. в Арнем, Холандия. Понастоящем е апелативен съдия в Хага, преди това в продължение на 15 години работи като прокурор, постепенно издигайки се в йерархията. В периода 2008 – 2009 г. участва в Мисията на Европейския съюз в Косово (EULEX KOSOVO). Допринася за провеждането на множество обучителни инициативи и мероприятия. Съдия Каптейн е представител на Съюза на съдебната власт на Кралство Холандия.

- Съдия Каптейн, благодаря ви за възможността да проведем този разговор. Разкажете ни, как взехте решението да станете съдия?

- Завърших право, разбира се. За мен винаги е било интересно как е организирано и действа едно общество. Първата ми работа бе в Съюза на общините[1] в Холандия (1980 – 1983), можем да го наречем алианс, в който всички градове, бидейки обединени, защитават своите интереси пред централната власт. Като допълнителна задача в работата си разглеждах и трудови казуси. Установих, че много ми харесва да изслушам едната страна, да изслушам и другата, а след това да взема решение. Наистина справедливо решение. След това работих в прокуратурата – цели 15 години. Чак след 15 години реших, че съм достатъчно мъдра и зряла, за да бъда съдия. В момента обучението за съдии в Холандия трае 4 години. Необходимо е човек да има натрупан по-широк житейски опит, за да заема съдийска длъжност.

- Как са представени темите за прозрачността и отчетността за работата на съда в Холандия?

- Въпросите за прозрачността, за това кой си и как показваш какво правиш, са водещи теми в Холандия. Наистина трябва да прогресираме в тази посока, ние сме сякаш по-консервативни или недотам креативни. За нас (съдиите), като че ли е достатъчно да кажем – ето, това са нашите решения, прочетете ги. Но така не посрещаме очакванията на обществото, което е активно и все по-привлечено от работата на съдебната система. Вярвам, че имаме какво да надграждаме в тази посока.

- Когато говорим именно за публичното представяне на работата на съда, какви са практиките в Холандия? Бихте ли споделили добри примери?

- Всеки съд в Холандия има говорител, който също е съдия и разяснява какво правим ние като съдии, както и конкретни решения. Стараем се да ползваме разбираем език, пишейки нашите решения, за да могат хората да видят стъпките, как точно се е стигнало до постановяването на определено решение. Нашият председател Leendert Verheij поддържа twitter акаунт. Има една млада съдийка Judge Joyce, която също е популярна в Холандия, изключително активна в своя twitter акаунт, там тя споделя много информация за законите и правосъдието. Освен това, на голям зрителски интерес се радва и телевизионното шоу Тhe Driving Judge „Шофиращият съдия”. В тази програма участва истински съдия, който пътува и решава различни житейски казуси, например междусъседски спорове. Работата му  напомня повече тази на медиатора и неговите решения нямат силата на постановени в съдебната зала, но това не прави интереса към предаването по-малък.  Погледнато в цялост, съдиите имаме друга идентичност. Бих казала, че сме интроверти. Що се касае до онези, които заемат ръководни позиции, те трябва да са съдии, които имат своите помощници във финансовото управление и другите специфични работа задачи. Да, те са повече екстроверти, но е важно да не забравят чувството и разбирането да си съдия.

- Вашето послание за финал?

Няма общество без съдебна система. Това е изключително важно да бъде разбрано. Когато държавата преминава през труден период, няма как той да бъде преодолян без здрава съдебна система. Вярвайте на съдиите, вярвайте им. Можете да бъдете критични към системата, но имайте вяра в тях. Дайте им пространството да бъдат съдии. Не забравяйте, че въпреки съмненията за корупция, винаги има добри и почтени съдии. Подкрепяйте ги. Те изпълняват изключително труден дълг към обществото и именно затова хората в България трябва подкрепят своите добри съдии.

И за младите хора, когато имате своя идеал, борете се за него. Отворете уста и говорете, защитавайте вашите ценности – защото това е вашата отговорност като членове на едно общество.

__________________________________
[1] Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Източник снимка: http://www.humanistischealliantie.nl/
Със съдия Анжела Каптейн разговаря Неда Грозева. 

  • Начало
    • Новини
      • Човекът под тогата част XV: Съдия Анжела Каптейн за това колко е важно да имаме вяра в съдиите