Покана за отправяне на оферти за организиране на събитие

Във връзка с провеждане на събитие на 17 март 2016 г. в гр. Кюстендил в изпълнение на проект „Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г., фондация „Български институт за правни инициативи” (БИПИ) отправя покана за предлагане на оферти за следните услуги:

Тип: Организиране на събитие със следните параметри

1.       Осигуряване на помещение (зала)

2.       Техническо оборудване (озвучаване, микрофони /поне 2 бр./, видео екран)

3.       Кафе-пауза

Дата: 17 март 2016 г.

Начален и краен час на мероприятието: 14:00 – 16:00 ч.

Брой участници: 30 души

Максимална индикативна цена: 772 лв. с ДДС.

Критерии за избор: Офертата ще бъде избрана на база най-ниска цена.

Срок за изпращане на офертите по електронна поща: 7 март 2016 г.

Лице за контакт: Боряна Христова, тел. 02/ 980 80 84, e-mail: boryana@bili-bg.org

Проект „Съдебните заседатели – активни граждани за реално участие в правосъдието” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. и се изпълнява от Българския институт за правни инициативи

  • Начало
    • Новини
      • Покана за отправяне на оферти за организиране на събитие