БИПИ представи резултатите от изследване „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България”

Фондация „Български институт за правни инициативи” представи резултатите от социологическото изследване „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България”.

Изследването е проведено в периода май - юни 2016 г. по поръчка на Български институт за правни инициативи и обхваща повече от 600 магистрати от цялата страна, които са дали своите отговори на въпроси, свързани с реформите в българския съд и прокуратура. Интервюираните са споделили и мнения по актуалните тенденции за изменения в Закона за съдебната власт, подложени на обсъждане в Народното събрание. Проучването „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България” е осъществено с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” и е проведено в рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”.

Можете да се запознаете с кратко резюме на резултатите и презентация от изследването.

  • Начало
    • Новини
      • БИПИ представи резултатите от изследване „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България”