ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНАТА РЕФОРМА

Описание:

Проектът е организиран околo публикуването на четвъртото издание на Индекса на съдебната реформа (ИСР) за България, използвайки разработена от ABA ROLI методология. Въпреки всичко, той се фокусира върху три основни въпроса:
1) Устойчива съдебна реформа като ключово предизвикателство за икономическото развитие на страната;
2) Нужда от последователен план за реформа, отразяващ общ консенсус по темите, в които реформата е най-уместна;
3) Включването на бизнеса в планирането на съдебната реформа като последния елемент от реформения процес. По отношение на последния въпрос проектът въвежда ново средство – направено по поръчка социологическо проучване, предназначено да измери възприятията на бизнеса за съдебната реформа със специален акцент върху търговското и административното съдопроизводство.

Финансиране/Подкрепа/Партньори:

Договор за финансиране между Фондация Америка за България и БИПИ с наименование „Индекс на съдебната реформа: Очертаване на проблеми, диагностика на причините, разширяване на политическия дебат”.

Прочети "Преглед на съдебната реформа 2013 в България" тук.

Следвайте ни