Конференция "Възнагражденията на магистратите - проблеми и решения"

На 24 февруари 2022 г., в Гранд Хотел София, се проведе конференцията „Възнагражденията на магистратите – проблеми и решения”, която се излъчваше на живо във Фейсбук.

Г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер откри дискусията със събитията в Украйна, посочвайки, че  предстоящата дискусия може да провучи като проява „лукс“ на фона на събитията, но нейното провеждане е важно. Темата за възнагражденията на магистратите е важна, тъй като е пряко свързано с независимостта на съдебната власт. Г-жа Гяурова каза, че конференцията не цели да обсъждане на бюджета на съдебната власт, въвеждането на програмно бюджетиране или намаляване на възнагражденията на магистратите. Свиканата дискусия е за търсене на инструменти за намаляване на разликата във възнагражденията между инстанции. Това също е мярка за борба с корупцията, подчертана от GRECO, Венецианската комисия и други международни организации. Тази дискусия е и за социалния статус на българския магистрат.

Павлина Петрова, икономист, представи икономическите модели за реформа на възнагражденията на магистратите, представяйки механизма и  моделите за тяхното структуриране. Г-жа Петрова представи основните принципи, около които са структурирани моделите, като подчерта, че моделите се разработват в рамките на сегашния бюджет, поискан от Висшия съдебен съвет. Моделите не представят текущото възнаграждение, дадено за звание и стаж (години, прекарани в системата), а са формулирани с идея за положителни резултати (не предвиждат намаляване на заплатите). Моделите също не отразяват пряко ситуацията на работното натоварване, което е принципно подценяване.

По време на дискусията, прокурор Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, представи резултатите от анкетата сред прокурорите за мнението им относно предлаганите икономически модели за реформа на възнагражденията на магистратите. След това, районният прокурор в Пазарджик Бакърджиев посочи, че много негови колеги не са подкрепили Модел 3, но не са били запознати дали 13-тата и 14-тата заплати ще бъдат свързани с рамка за условност (оценка от административното ръководство на съда или нещо друго).

Съдия Марин Маринов, председател на Окръжен съд-Варна, поздрави БИПИ и членовете на ВСС за усилията за реформиране на възнагражденията в системата. Според него, около 60-70% от магистратите подкрепят първите два модела. Той отбеляза, че наистина има напрежение сред различните нива в съдебната система. Според съдия Маринов, е по-добре да се говори за социалния статус на магистрата, а не за заплатите. Той каза, че това е от общ интерес за системата.

Цялата конференция можете да изгледате в Youtube канала ни.

Следвайте ни