Kонференция „Новият избор за кандидати за Съдийската колегия на ВСС от квотата на съдиите”

На 13 юни, 2022 г., Български институт за правни инициативи организира провеждането на дискусия с кандидатите за членове на Съдийската колегия на ВСС. Конференцията се проведе в зала „Триадица” в Гранд хотел София и се излъчваше на живо на Фейсбук страницата на БИПИ.

Български институт за правни инициативи наблюдава процедурите за избор на магистрати на лидерските позиции в съдебната система повече от десет години. Екипът ни винаги се е стремял към сътрудничество с органите на съдебната власт. Водени от мотивацията за сътрудничество с органите на съдебната власт, тъй като считаме, че подобно партньорство допринася за осигуряване на прозрачност и широка публичност на общественозначими въпроси, поканихме 15-те кандидати за членове на ВСС от професионалната квота на съдиите на публична дискусия по ключови теми като конкурси/атестации, командироване, комуникация на членовете на ВСС с магистратите, формиране на възнагражденията на магистратите и реформа на съдебната карта. От всички кандидати, присъствено в дискусията се включиха осем - Атанас Атанасов, Антоанета Аргирова, Атанас Атанасов, Владимир Вълков, Дора Михайлова, Йордан Дамаскинов, Красимир Лесенски, Любомир Нинов, Татяна Жилова.

Дискутираните теми от години търсят своето адекватно решаване и индиректно оказват влияние и върху обществеността като цяло. Публичното им обсъждане от кандидатите е един от най-ефективните начини, чрез които както техните колеги, така и всички останали заинтересовани страни могат да чуят мнението на номинираните и предложенията им за цялостно подобряване на работата в съдебната власт.  

Всеки от присъстващите кандидати изложи своите основни възгледи по посочените теми и отговаряха на допълнителни въпроси, зададени от присъстващите гости и онлайн зрителите. От изказванията на кандидатите стана ясно, че по някои теми има известно единомислие, докато по други се изказаха различни тези, подкрепени със солидна аргументи. Част от панелистите се посочиха необходимостта от отпадане на цифровото изражение на оценяването в атестациите на съдиите за сметка на словесното. По темата за съдебната карта обаче някои кандидати се изразиха в подкрепа на закриването на съдилища, други не подкрепят подобен подход, а трети заявиха, че е необходимо ново административно-териториално деление.

Вижте цялата дискусия на канала на БИПИ в YOUTUBE или на страницата ни във FACEBOOK.

Следвайте ни