Мария Желязкова приключи стажантската си програма в БИПИ

В самото начало на Новата година, Мария Желязкова успешно завърши стажа си в БИПИ. В продължение на 4 месеца тя беше неделима част от екипа ни и ѝ пожелаваме още много победи по света и у нас!

Ето какво казва тя за стажа си при нас: 

“Ако трябва да опиша 4-месечната стажантска програма в БИПИ с една дума, тя ще бъде вдъхновение. Вдъхновение за развитие, вдъхновение за защита върховенството на правото, вдъхновение за борба в името на справедливото. Участвайки в разнообразни програми, проекти и обучения, се потопих в нелеката работа на една неправителствена организация в България. Сблъсках се с предизвикателствата, пред които се изправя неправителственият сектор ежесекундно. Осъзнах необходимостта от това неправителствените организации да бъдат чувани, да достигат до все повече и повече хора, за да отстояват позициите си на защитници на правото и демокрацията в едно общество; позиции на "имунизатори срещу злите сили на деня".

Благодаря на целия екип за топлото посрещане и изпращане, за получените знания и развити умения! Апелирам студентите от всички университети да кандидатстват в стажантската програма в БИПИ. The floor is yours.”

Успех, Мария!

Следвайте ни